Index biologiepaginaoverzicht biologie klas 1

ordening biologie brugklas

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

 

Kun je alle vragen beantwoorden?

1     Op welke kenmerken letten wetenschappers als zij alle organismen indelen? terug

Kenmerken van de cel: Celwand? Celkern? Bladgroenkorrels? Aantal cellen?

2     Bij de indeling van organismen worden de eukaryoten in 3 rijken verdeeld. Hoe heten deze rijken? terug

Schimmel / plant / dier

3     Welk onderdeel van een cel geeft voornamelijk stevigheid? terug

Celwand (en vacuole)

4     Welk celonderdeel zorgt ervoor dat een plant z'n eigen voedsel kan maken? terug

Bladgroenkorrels

5     Welk klein orgaantje in een cel regelt alles wat er in de cel moet gebeuren? terug

Celkern

6     Welk van de volgende schuingedrukte onderdelen heeft een Vliegenzwam niet: celwanden - celmembranen - celkernen - bladgroenkorrels - cytoplasma ? terug

Bladgroenkorrels

7     Zij bacteriën veelcellig of eencellig? terug

Eencellig

8     Hoe kunnen bacteriën zich vermeerderen? terug

Door middel van (cel)deling

9     Waar leven bacteriën van? terug

Dood organisch materiaal

10    Waar kunnen mensen bacteriën voor gebruiken? terug

Maken van yoghurt / maken van medicijnen / zuiveren van rioolwater

11    Hebben schimmels celwanden? terug

Ja

12    Welk verschil kun je noemen tussen schimmeldraden en een paddenstoel? terug

Een paddenstoel is het voortplantingsorgaan van een schimmel. Deze leeft boven de grond.

13    Welke overeenkomst is er tussen de schimmeldraden en de paddenstoel? terug

Cellen hebben dezelfde kenmerken, behoren beide tot hetzelfde organisme

14    Waarom werd penicilline bij de ontdekking zo genoemd? terug

Dit is gehaald uit de schimmel penicillium

15    Waarmee plant een schimmel zich voort? terug

Sporen

 

16    Welke drie functies kunnen schimmels hebben? terug

Opruimen dood organisch materiaal / maken van antibiotica / maken van voedingsmiddelen (gist)

17    In welke drie stammen worden de planten ingedeeld? terug

Algen (wieren) / sporrenplanten / zaadplanten

18    Noem tenminste drie kenmerken van wieren. terug

Hebben geen aparte wortels, stengels en bladeren / geen bloemen

19    Noem tenminste drie kenmerken van zaadplanten. terug

Hebben aparte worden, stengels en bladeren / hebben bloemen / voortplanting dmv zaden

20    Heeft een sporenplant ook bladeren? Zo ja, geef een voorbeeld van zo'n plant. terug

Ja, varens, mossen, paardenstaarten

21    Zaadplanten worden weer verdeeld in naaktzadigen en bedektzadigen. Waar zitten de zaden bij naaktzadige planten? terug

Tussen kegels

22    Bedektzadigen maken zaden, die meestal in vruchten bewaard worden. Geef de reden hiervan. terug

Zo worden de zaden door dieren gegeten en verspreid

23    Wat voor bladeren hebben de meeste naaktzadige planten? terug

Naalden

24    Geef van zowel de bedektzadigen als de naaktzadigen twee voorbeelden van planten. terug

Bedekt: tulp, gras, kastanje, narcis / Naakt: den, spar, conifeer, lariks

25    Wat betekent het woordje "symmetrisch"? terug

In twee gelijke helften te verdelen, die elkaars spiegelbeeld zijn

27    Kun je zeggen dat een inktvis een skelet heeft? Leg je antwoord uit. terug

Ja, een inwendige schelp

28    Heeft een spons een skelet? Zo ja, waar bestaat dat dan uit? terug

Ja, een skelet van naalden tussen de cellen

29    Hoe ziet het skelet van een insect er uit? terug

Uitwendig skelet, een pantser van chitine

30    Noem een dier dat niet symmetrisch is en dat geen skelet heeft. terug

Eencellige

31    Bij de mens noemen we het skelet ook wel anders, namelijk ..... terug

Geraamte

32    Waarom heet een weekdier "weekdier" ? terug

Het is een week dier dat wordt beschermd door een uitwendig skelet

33    Hoeveel in- en uitgangen heeft een zeeanemoon (holtedier)? terug

1

34    Hoe noemen we wormen die in het lichaam van een ander dier voorkomen? terug

Sommige wormen zijn parasieten

35    Geef drie voorbeelden van weekdieren. terug

Slak, oester, mossel, inktvis, octopus

36    Waarom heet een octopus zo? terug

Omdat het acht armen heeft

37    Een zeester is duidelijk familie van een zeeëgel. Leg uit waaraan je dat kan zien. terug

Uitwendig kalkskelet van stekels

38    Wat betekent de term "geleedpotig"? terug

Het lichaam is geleed, oftewel opgebouwd uit segmenten

39    Tot welke hoofdgroep van het dierenrijk behoort een poolvos? terug

Gewervelden

40    Noem alle stammen van het dierenrijk. terug

(Eencelligen) / geleedpotigen / sponzen / gewervelden / wormen / weekdieren / neteldieren / stekelhuidigen

41    Wat verstaat men onder een segment? terug

Een bouwsteen (een deel) van een geleedpotige

42    Bij welke diergroep kom je segmenten veel tegen? terug

Geleedpotigen

43    Bij welke afdeling en klasse hoort dit dier met tentakels? terug

Weekdier

44    Een hoofdafdeling wordt verder onderverdeeld in klassen. Uit welke vijf klassen bestaat de groep van de gewervelden? terug

Vissen / vogels / amfibie / reptiel / zoogdier

45    Heeft een regenworm een skelet of niet? terug

Nee

46    In welke vier klassen kun je geleedpotigen indelen? terug

Spinnen / kreeftachtigen / insecten / duizendpoten

47    Welke groep binnen de geleedpotigen is het meest talrijk? terug

Insecten

48    Bij welke klasse horen kangoeroes eigenlijk? terug

Zoogdieren

 

Biologiepagina | Klas 1 | Ordening | Biologie voor Jou