Index biologiepaginaoverzicht biologie klas 1

wat is biologie / biologie voor jou

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

 

Samenvatting Biologie voor Jou Brugklas “Inleiding in de biologie” (7e editie)

1.1
Biologie = de leer van het leven
Afkomstig van de Griekse woorden bios (leven) en logos (leer/wetenschap)

 • Dood          = iets wat ooit geleefd heeft
 • Levenloos      = iets wat nooit geleefd heeft
 • Levend        = iets wat de 7 levensverschijnselen vertoont

7 levensverschijnselen:

 • Bewegen
 • Ademhalen
 • Voeden
 • Voortplanten
 • Uitscheiden (= stoffen afgeven aan de omgeving)
 • Groeien
 • Waarnemen (zien/horen/ruiken/voelen)

1.2

 • Natuurgetrouwe tekening > nauwkeurige tekening met alle details
 • Schematische tekening > alleen de belangrijke hoofdlijnen/onderdelen getekend

Buitenaanzicht / lengtedoorsnede / dwarsdoorsnede

 

1.3
Een zaad is opgebouwd uit:

 • Zaadhuid          = stevig vlies voor bescherming
 • Navel            = hiermee zat de zaad vast aan de moederplant
 • Poortje           = gaatje in de zaadhuid naast de navel waarmee het zaad water kan opnemen
 • Hartvormig bultje
 • Zaadlob          = bevat het reservevoedsel
 • Kiem            > hieruit groeit het kiemplantje

1.4

 • De horizontale as van een grafiek is de x-as
 • De verticale as van een grafiek is de y-as

1.5
Groeien = het groter en zwaarder worden van een organisme
Groeispurt = een periode van snelle groei


1.6
Ontwikkeling = het optreden van veranderingen in de bouw van een organisme
Metamorfose = gedaanteverwisseling = lichaamsbouw en levenswijze van jong dier is flink anders dan dat van een volwassen dier
Larve = jong dier dat nog metamorfose moet ondergaan
Levenscyclus vlinder:

Ei  
Rups (= larve) eet veel, vervelt enkele keren en groeit snel
Pop zit in een cocon, eet niet, ontwikkelen nieuwe organen
Vlinder Volwassen dier = imago

Levensfasen:

Baby

0 – 1 ½ jaar

 

Peuter

1 ½  - 4 jaar

 

Kleuter

4 – 6 jaar

 

Schoolkind

6 – 12 jaar

Belangrijk periode voor geestelijke ontwikkeling

Puber

12 – 16 jaar

Sterke lichamelijke veranderingen, o.a. voortplantingsorganen

Adolescent

16 – 21 jaar

Persoon wordt geheel zelfstandig

Volwassene

21 – 65 jaar

 

Oudere/bejaarde

65 en ouder

 

1.7
De 5 hoofdthema’s van biologie:

Zelfregulatie

Organismen regelen uit zichzelf zaken als ademhaling, beweging en houden zichzelf daardoor in stand

Zelforganisatie

Tijdens groei en ontwikkeling organiseren organismen zichzelf

Interactie

Het reageren van organismen op elkaar en hun omgeving

Reproductie

Ontstaan van nieuwe organismen door voortplanting

Evolutie

Ontwikkeling van leven op aarde waarbij soorten ontstaan, veranderen of verdwijnen

1.8

 -

1.9 Extra basisstof
Levenscyclus kikker:

Ei Kikkerdril in het water
Kikkervisje Haalt adem met kieuwen en de huid
Jong kikkervisje heeft inwendige kieuwen, een ouder kikkervisje uitwendige kieuwen
Eet algen
Voortbeweging m.b.v. staart
Leeft in het water
Kikker Staart is verdwenen
Bek is groter geworden
Heeft longen gekregen i.p.v. kieuwen: ademhaling nu longen en huid
Eet insecten
Voortbeweging m.b.v. achterpoten
Leeft in het water en op land

1.10 Extra basisstof
Nestvlieders:

 • Nestvlieders hebben meestal meer jongen dan nestblijvers.
 • Hebben bij de geboorte al (dons)veren en kunnen zien.
 • Ei van een nestvlieder is zwaarder dan van een nestblijver.
 • Zijn beter ontwikkeld bij de geboorte. Maar na de geboorte ontwikkelen ze zich langzamer dan nestblijvers.

Nestblijvers:

 • Nestblijvers zijn vaak kaal en hulpeloos bij de geboorte.
 • Kunnen vaak nog niet zien.
 • Broeden vaak meerdere keren per jaar.

Download/print hier de samenvatting "Wat is biologie?" als pdf-bestand

 

 

Biologiepagina | Klas 1 | Wat is biologie? | Biologie voor Jou | Samenvatting