Index biologiepaginaindex vmbo 3 en 4

vmbo 4 ecologie biologie voor jou

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

 

Samenvatting Biologie voor Jou VMBO 4a Ecologie

3.1

Ecologie = studie over alle relaties tussen organismen en hun milieu

2 groepen invloeden uit milieu:

Niveaus van ecologie:

 • Individu: 1 organisme
 • Populatie: groep individuen van zelfde soort die zich onderling voortplanten
 • Levensgemeenschap: populaties van verschillende soorten die in een bepaald gebied samenleven
 • Ecosysteem: bepaald gebied waarin biotische en abiotische factoren een eenheid vormen

Biotoop = gezamenlijke abiotische factoren van een ecosysteem

Bestudeer ook afbeelding 2 en 3

3.2

Voedselketen:

 • Is een reeks soorten, waarbij elke soort de voedselbron is voor de volgende soort
 • Eerste schakel is altijd een plant
 • In natuur lopen voedselketens door elkaar heen = voedselnet / voedselweb

Autotroof           = organisme heeft geen andere organismen als voedsel nodig > maakt zelf organische stoffen uit anorganische stoffen door fotosynthese in bladgroenkorrels

Fotosynthese: water + koolstofdioxide + licht --> glucose + zuurstof

Heterotroof       = organismen die zich voeden met andere organismen. Kunnen dus geen energierijke stoffen maken uit alleen anorganische stoffen.

In een voedselkringloop tref je aan:

 • Planten zijn producenten
  • Altijd 1e schakel voedselketen
  • ‘produceert’ glucose en andere voedingsstoffen
 • Dieren zijn consumenten (van 1e orde, 2e orde etc.)
 • Afvaleters zijn dieren die dode resten van planten en dieren eten
 • Bacteriën en schimmels zijn reducenten
  • Breken organisch afval af tot voedingszouten (mineralen), die weer opgenomen kunnen worden door producenten

Bestudeer ook afbeelding 4, 6, 7 en 10

 

3.3

Kringloop van koolstof: bestudeer ook afbeelding 11

 • In lucht zit koolstof in koolstofdioxide
 • Planten leggen koolstofdioxide met fotosynthese vast in glucose. Met glucose kunnen ook andere plantaardige energierijke stoffen gemaakt worden
 • Bij verbranding glucose komt weer koolstofdioxide vrij
 • Plantaardige energierijke stoffen kunnen ook opgenomen worden door dieren, die dit vervolgens verbranden en er koolstofdioxide vrijkomt, of die het opslaan als dierlijke energierijke stoffen
 • Dood organisch materiaal wordt weer afgebroken door reducenten, waarbij koolstofdioxide vrijkomt bij de verbranding

Stikstofkringloop: bestudeer ook afbeelding 13

 • 79% van lucht is stikstofgas
 • Stikstof is bestandsdeel van eiwitten
 • Stikstof zit in de bodem als nitraat (= voedingszout)
 • M.b.v. nitraat kan plant plantaardige eiwitten maken
 • Dier kan plantaardige eiwitten eten en omzetten in dierlijke eiwitten
 • Rotting bacteriën kunnen dode organismen (eiwitten) afbreken waarbij ammoniak vrij komt
 • Ammoniak kan in bodem weer oplossen als ammonium
 • Bacteriën in bodem kunnen ammonium weer omzetten in nitraat
 • Stikstofbindende bacteriën (o.a. in wortelknolletjes) kunnen stikstofgas uit lucht omzetten in nitraat

Groenbemesting = op grond die nitraatarm is worden planten geplant met wortelknolletjes, zodat de grond weer stikstofrijk wordt

3.4

Piramide van aantallen:

 • Geeft aan hoeveel individuen elke schakel van een voedselketen heeft
 • In een voedselketen wordt het aantal individuen in elke schakel meestal kleiner (behalve als voedselketen met een boom begint)

Piramide van biomassa:

 • Biomassa = totale gewicht van alle energierijke stoffen in een organisme
 • Energierijke stoffen zijn: eiwitten, vetten en koolhydraten
 • In een voedselketen/voedselpiramide van biomassa wordt de biomassa in elke schakel kleiner

In elke schakel van een voedselketen verdwijnt dus energie door:

 • Uitwerpselen
 • Organisme verbrandt energierijke stoffen
 • Afgestorven weefsels

Uiteindelijk komt dus maar klein gedeelte energierijke stoffen ter beschikking als bouwstof voor het organisme in de volgende schakel

Bestudeer ook afbeelding 16 t/m 19

 

3.5

Optimale omstandigheden voor populatie is wanneer de biotische en abiotische factoren de meest gunstige waarden hebben

Biologische evenwicht = populatiegrootte schommelt om een bepaalde evenwichtswaarde
Populatiegrootte hangt af van:

 • Biotische factoren
  • Hoeveelheid voedsel
  • Aantal natuurlijke vijanden
  • Ziekteverwekkers
 • Abiotische factoren
  • Klimaat (temperatuur, licht, lucht en water)

Successie = opeenvolging van planten en dierensoorten in een gebied, van een pionieersecosysteem naar een climaxecosysteem

Pioniersecosysteem

 • Beginstadium successie
 • Weinig verschillende soorten planten en dieren / aanwezige soorten wel in grote aantallen
 • Eenvoudig voedselweb
 • Sterk schommelende abiotische factoren

Climaxecosysteem

 • Eindstadium successie
 • Erg soortenrijk
 • Ingewikkeld voedselweb

Humus        = laagje in bodem  met mengsel van voedingsstoffen die uit resten van organismen vrijkomen, samen met de reducenten

Bestudeer ook afbeelding 20, 22 (optimumkromme) en 25

3.6

Aanpassing vis aan waterleven:

 • Kieuwen voor zuurstof
 • Staartvin om op een neer te bewegen
 • Slijm op schubben, zodat er minder weerstand is in het water
 • Gestroomlijnde vorm

Poten van landzoogdieren:

 • Topgangers > loopt op toppen van tenen à hebben hoef om elke teen = hoefganger
 • Teengangers > alleen teenkootjes op de grond
 • Zoolgangers > hele voet op grond (stevig, maar minder snelheid)

Poten van vogels:

 • Zangvogels: 3 tenen naar voren, 1 naar achteren
 • Roofvogels/uilen: tenen met scherpe klauwen
 • Loopvogels: hebben 3 tenen die naar voren staan
 • Watervogels: zwemvliezen tussen tenen
 • Steltlopers: lange poten en lange tenen tegen wegzakken in modder

Snavels van vogels:

 • Kegelsnavel
  • Zangvogels die zaden moeten kraken
 • Pincetsnavel
  • Puntige snavel om insecten te vangen
 • Haaksnavel
  • Roofvogels die prooi moeten verscheuren
 • Priemsnavel
  • Lange snavel om die in natte bodem diertjes te zoeken
 • Zeefsnavel
  • Bij watervogels die water afslobberen voor kleine diertjes en plantjes

Bestudeer ook afbeelding 27 t/m31

3.8

Aanpassing plant in winter:

 • Bovengronds deel sterft af, reservevoedsel in wortel
 • Sommige planten blijft alleen wortelrozet leven boven grond (= rozetvormende planten)

Zonplanten

  • Groeien beste bij veel licht

Schaduwplanten

  • Groeien beste bij weinig licht (o.a. op bodem bos)
  • Vaak grote dunne donkergroene bladeren
  • Bloeien vaak vroeg in voorjaar (= voorjaarsbloeiers)

Waterlelie: zit met wortels in bodem, bladeren drijven op water. Stengel bevat luchtkanalen zodat zuurstof bij wortels kan komen

Bestudeer ook afbeelding 33 t/m 37

Download of print hier de samenvatting als pdf-bestand