Index biologiepaginaoverzicht biologie klas 1

onderzoek doen biologie brugklas

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

 

Samenvatting Nectar Thema 1 “Onderzoeken”


Algemeen
Biologie = de leer van het leven
Afkomstig van de Griekse woorden bios (leven) en logos (leer/wetenschap)

 • Dood             = iets wat ooit geleefd heeft
 • Levenloos          = iets wat nooit geleefd heeft
 • Levend            = iets wat de 7 levensverschijnselen vertoont

7 levensverschijnselen:

 • Bewegen
 • Ademhalen
 • Voeden
 • Voortplanten
 • Uitscheiden
 • Groeien
 • Waarnemen

1.1 Je binnenste
Van groot naar klein:

 • Organisme                     = levend wezen
 • Orgaanstelsel                   = groep van samenwerkende organen (bijv. ademhalingsstelsel, verteringsstelsel, skelet, bloedvatenstelsel, spierstelsel, zenuwstelsel)
 • Orgaan                        = deel van een organisme met een of meerdere functies
 • Weefsel                       = groep cellen met dezelfde vorm en functie
 • Cel

Orgaanstelsel:

Functie:

Skelet

Stevigheid, vorm, bescherming en beweging mogelijk maken

Spierstelsel

Bewegen

Verteringsstelsel

Voedsel kleiner maken en opnemen in het bloed

Ademhalingsstelsel

Zuurstof opnemen en koolstofdioxide afgeven aan de lucht

Bloedvatenstelsel

Vervoeren van zuurstof en voedingsstoffen naar de spieren/organen. Afvoeren van koolstofdioxide en afvalstoffen

Cel bevat:

 • Celkern > regelt alles in de cel en bevat DNA
 • Cytoplasma > vloeistof in cel met opgeloste stoffen
 • Celmembraan > vliesje om cel dat boel bij elkaar houdt

Leer ook bron 1 t/m 6

 

1.2 Waarnemen

Organisme = levend wezen

Determineren = het op naam brengen van een organisme

Gewervelden:

 

Huid

Temperatuur

Ademhaling

Voortplanting

Zoogdieren

Haar

Warmbloedig

Longen

Levendbarend

Vissen

Schubben

Koudbloedig

Kieuwen

Eieren

Reptielen

Droge schubben

Koudbloedig

Longen

Eieren met leerachtige schaal

Vogels

Veren

Warmbloedig

Longen

Eieren (kalkschaal)

Amfibie

Slijmachtige huid

Koudbloedig

Jong: kieuwen en huid
Volwassen: Longen en huid

Slijmachtige eieren

Natuurgetrouwe tekening > nauwkeurige tekening met alle details
Schematische tekening > alleen de belangrijke hoofdlijnen/onderdelen getekend

Preparaat = voorwerp dat je bekijkt onder de microscoop

 • Gemaakt m.b.v. objectglas ( = voorwerpglas) en dekglaasje

Microscoop onderdelen:

 • Oculair = bovenste lens waar je doorheen kijkt
 • Tubus = buis die het licht doorlaat naar het oculair
 • Revolver = draaischijf waaraan de objectieven zitten
 • Objectief =lens aan de revolver
 • Tafel = hier leg je het preparaat op
 • Preparaatklem
 • Diafragma = draaischijf die de hoeveelheid licht regelt
 • Grote stelschroef = hiermee kun je grof scherpstellen
 • Kleine stelschroef = hiermee kun je fijn scherpstellen

Leer ook bron 4, 7 en 8

1.3 Onderzoek doen
Stappen van onderzoek:

 • Onderzoeksvraag (wat wil je precies onderzoeken?)
 • (Veronderstelling: wat verwacht je dat het antwoord is op je onderzoeksvraag?)
 • Werkplan: Materialenlijst, methode en tijdsplanning
 • Resultaten (verzamelen en verwerken in tekeningen en diagrammen/grafieken)
 • Conclusie (wat is het antwoord op je onderzoeksvraag?)

Proefopstelling = hoe zet je je onderzoek precies op

Steekproef = als je niet alles gaat tellen maar een selectie maakt

Bij planten onderzoek je vaak een klein stukje van een gebied = proefvlak

Resultaten kun je verwerken in een:

 • Tabel
 • Staafdiagram
 • Lijndiagram
 • Cirkeldiagram (= taartdiagram)

Bestudeer ook bron 1, 7 en 8

Download/print hier de samenvatting "onderzoeken" als pdf-bestand