biologiepagina voor het oefenen van biologie

successie

 
contact met biologiepagina.nl

Successie (van pioniersecosysteem tot climaxecosysteem) | Biologiepagina

 

Successie - pioniersecosysteem - climaxecosysteem

Successie = Verandering van de soortensamenstelling van een levensgemeenschap, waardoor deze geleidelijk overgaat in een andere

Primaire successie:

  • Geen geschikte ondergrond (geen humus), helemaal vanaf het begin (Kan honderden jaren duren)
  • Bijv. de duinen, kale rots

Secundaire successie:

  • Er is al een gunstige ondergrond (humus). Gaat sneller dan primaire.
  • Bijv. een verwaarloosd grasland, bosbrand, houtkap.

Pioniersecosysteem = ecosysteem dat als eerste ontstaat in een gebied, waar geen of vrijwel geen leven was

Climaxecosysteem = laatste stadium van successie, waarbij abiotische factoren en soortensamenstelling min of meer constant zijn. De populaties zijn in evenwicht, de diversiteit is hoog en het ecosysteem is stabiel.