biologiepagina voor het oefenen van biologie

biotische en abiotische factoren

 
contact met biologiepagina.nl

Biotische en abiotische factoren | Biologiepagina

 

Wat zijn Biotische & Abiotische factoren? De betekenis:

Alle invloeden uit het milieu kunnen we onderverdelen in:

  • Abiotische factoren = niet-levende factoren uit de omgeving
    • O.a. temperatuur, lichtsterkte, zuurgraad, hoeveelheid vocht, windsterkte etc
  • Biotische factoren = levende factoren, dus invloeden afkomstig van organismen
    • O.a. planten, dieren, schimmels, bacterie