Index biologiepaginaindex havo 4

cellen biologie voor jou havo 4

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

 

Diffusie

 

uitleg osmose

Nu is er een evenredige verspreiding van moleculen over de beschikbare ruimte. Nu er evenwicht is gaan er evenveel moleculen glucose beide kanten op door het membraan. De concentratie is nu aan beide kanten 3% geworden.

Diffusie kost geen energie. Dit noemen we passief transport

 

Klik op de pijl naar rechts voor uitleg OSMOSE