Index biologiepaginaindex havo 4

cellen biologie voor jou havo 4

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

 

bacterie cel
schimmelcel
plantaardige cel
dierlijke cel
Domein Bacterie Archaea
Eukaryoten
Rijk
 
Schimmel
Plant
Dier

 

Grootte

 

1 – 10 μm
10 – 100 μm
10 – 100 μm
10 – 100 μm

 

Aantal cellen

 

1
1 of meercellig
1 of meercellig
1 of meercellig

 

Celwand?

 

Ja
Ja
Ja
Nee

 

Celkern?

 

Nee, DNA los in cytoplasma (dus prokaryoot)
Ja (eukaryoot)
Ja (eukaryoot)
Ja (eukaryoot)

 

Grote vacuole?

 

Nee
Ja
Ja
Nee, soms wel kleine vacuoles

 

Voedingswijze

 

Heterotroof of autotroof (cyanobacterie)
Heterotroof*
Autotroof*
Heterotroof

* Heterotroof: organisme heeft andere organismen nodig voor het maken van organische stoffen

* Autotroof: organisme is in staat om zijn eigen organische stoffen te maken uit anorganische stoffen