Index biologiepaginaindex havo 4

biologie voor jou gedrag havo 4

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

 

Verschillende manieren van aangeleerd gedrag:

Leerprocestype

Beschrijving

Voorbeeld

1) Gewenning

 

 

Een bepaalde reactie op een prikkel wordt afgeleerd bij herhaling van die prikkel

 • Spreeuw schrikt niet meer van fotoflits in video spreeuwenwerk
 • Muis raakt gewend aan harde klappen

2) Imitatie

 

(Nabootsing) Leren door het gedrag van soortgenoten na te doen

 

 • Jonge vogels imiteren zanggedrag oudervogel
 • Apen die graan wassen
 • Mezen die melkflessen openpikken

3) Inprenting

 

Iets dat geleerd wordt in een bepaalde korte levensperiode, oftewel de gevoelige periode

 • Herkennen ouders/soortgenoten
 • Gans ziet eerste voorwerp uit ei als ouder

4) Inzicht

 

 

In een onbekende situatie wordt de oplossing van een probleem gevonden door verschillende vroeger opgedane ervaringen te combineren. Inzicht komt alleen voor bij mensen en apen.

 • Aap stapelt kisten op bij bananen te komen

5a) Trial and Error

 

 

Vorm van conditionering* waarbij een dier proefondervindelijk leert. Soort zoekgedrag zonder plan.

 

 

 • Vogel eet geen oranje rupsen meer na slechte ervaring met oranje rups
 • Rat in het doolhof
 • Jonge beren die vis proberen te vangen (ook deels imitatie)
 • Kat in kooi met hendel

5b) Conditionele reflex (= klassiek conditioneren)

Een prikkel veroorzaakt een bepaalde reflex die oorspronkelijk niet door die prikkel veroorzaakt werd.

 

5c) Modern/Operant Conditioneren

 

Het effect van gedrag heeft invloed op de frequentie waarmee het gedrag (de operant) plaatsvindt.

5d) Dresseren

 

Dieren leren op commando een bepaalde gedraging uit te voeren

*Conditionering = bepaald gedrag wordt geleerd door beloning of straf.

**Naast aangeleerd gedrag heb je ook nog aangeboren gedrag, zoals reflexen (kniepeesreflex, zuigreflex) en instincten (overlevingsinstinct, moederinstinct)

Kijk ook eens naar deze afbeelding over de vormen van leren