Index biologiepaginaindex havo 4

cellen biologie voor jou havo 4

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

Begrippenlijst "Onderzoek doen Nectar Havo 4 Biologie"

actief transport
transport waarvoor energie nodig is
biotechnologie
verzamelnaam van alle technieken waarbij organismen worden gebruikt om producten te vervaardigen voor de mens
blind onderzoek
een onderzoek waarbij de proefpersoon niet weet of hij de placebo of het echte medicijn krijgt toegediend
celmembraan
dun vlies rondom cel bestaande uit twee lagen fosfolipiden
concentratie
de hoeveelheid opgeloste stoffen
controlegroep
een controlegroep is bij wetenschappelijk onderzoek naar de werking of het effect van een bepaalde 'interventie' een groep met dezelfde kenmerken als de groep waarbij de interventie wordt verricht, maar waarbij de interventie niet wordt verricht. Op deze manier kan worden uitgesloten dat een waargenomen effect niet te wijten is aan spontane veranderingen.
diffusie
verplaatsing van een stof van een hoge concentratie naar een lage concentratie
dubbelblind onderzoek
een onderzoek waarbij de proefpersoon en de onderzoeker niet weet of de proefpersoon de placebo of het echte medicijn krijgt toegediend
endocytose
het opnemen van stoffen via membraanblaasjes de cel in
eukaryoot
bij dit organisme ligt het DNA in de celkern (cel bevat organellen)
exocytose
het afgeven van stoffen via membraanblaasjes de cel uit
externe milieu
de omgeving van een organisme
flagel
een zweepstaart
fosfolipide
bouwsteen van het celmembraan, bevat een hydrofobe staart en hydrofiele kop
hydrofiel
waterminnend
hydrofoob
waterafstotend
hypertoon
de osmotische waarde van het externe milieu is hoger t.o.v. het interne milieu
hypothese
een mogelijke verklaring voor een bepaald natuurwetenschappelijk verschijnsel; veronderstelling
hypotoon
de osmotische waarde van het externe milieu is lager t.o.v. het interne milieu
interne milieu
de weefselvloeistof inclusief het bloedplasma
isotoon
de osmotische waarde van het interne en externe milieu is gelijk
micro-organismen
alle organismen die te klein zijn om met het blote oog waar te nemen, zoals bacterie en schimmel
osmose
diffusie van water door een semi-permeabel membraan
osmotische waarde
totale hoeveelheid opgeloste deeltjes in een bepaalde volume-eenheid
passief transport
transport waarvoor geen energie nodig is
pasteuriseren
is een proces in de voedselindustrie dat schadelijke bacteri‘n in aan bederf onderhevige voedselproducten vernietigt door het voedsel kort te verhitten, zonder het product te beschadigen.
pathogeen
ziekteveroorzakend
permeabel
doorlaatbaar
placebo
een nepmedicijn
plasmolyse
verschijnsel waarbij de cel(membraan) loslaat van de celwand
porie-eiwit
membraaneiwit die stoffen van een hoge naar een lage concentratie vervoert
prokaryoot
organismen waarvan de cel(len) geen kernmembraan bevat(ten), zoals bacteriën
recombinant-DNA-techniek
techniek waarbij delen van het DNA van verschillende organismen bij elkaar gebracht worden
rijk
een domein wordt ingedeeld in rijken
selectief permeabel 
bepaalde stoffen gaan selectief door het membraan, andere stoffen worden tegen gehouden
semi-permeabel membraan
membraan dat alleen water doorlaat en geen opgeloste stoffen (half-doorlaatbaar)
sporen
(voortplantings)cel die zich tot een individu kan ontwikkelen zonder eerst te versmelten met een andere cel. Sporen worden geproduceerd door planten, schimmels en sommige protozoën. Bij bacteriën spreekt men ook van spore als de bacteriecel zich ingekapseld heeft.
steriliseren
s een met pasteuriseren vergelijkbaar proces met een veel hogere temperatuur waardoor de smaak sterk verandert omdat de eiwitten in het gesteriliseerde product door de hoge temperatuur chemische wijzigingen ondergaan
transgeen
een transgeen organisme is een organisme dat een vreemd gen (een transgen) in zijn erfelijk materiaal draagt
turgor
druk van de cel op de celwand
UHT-methode
Ultra High Temperature, een machine blaast superhete stoom waardoor bacterien de temperatuurshock niet overleven in het voedsel (conserveringsmethode)
virus
ziekteverwekker die niet uit cellen bestaat, maar erfelijk materiaal (DNA of RNA) omgeven door een eiwitmantel
voedselinfectie
een ontsteking door bacterien in je darmstelsel
voedselvergiftiging
bacterien en schimmels geven gifstoffen af in bedorven voedsel, waarvan je ziek kunt worden