Index biologiepaginaindex havo 5 biologie

erfelijkheid havo 4 biologie voor jou

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

 

allel
1 van de genen van een genenpaar / variant van een gen
autosoom
chromosoom, dat niet direct betrokken is bij het totstandkomen van het geslacht van een individu, dit in tegenstelling tot een geslachtschromosoom, die heterosoom is
chromosoom
structuur, die in lineaire volgorde genen bevat. Chromosomen bestaan uit DNA en eiwitten en zijn te zien tijdens mitose en meiose
DNA 
desoxyribonucleïnezuur, een keten (molecuul) opgebouwd uit nucleotiden, die bestaan uit een suiker (desoxyribose) een stikstofbase en een fosfaatgroep
dominant allel
allel dat altijd tot uiting komt in het fenotype
draagster
een vrouw die heterozygoot is voor een X-chromosomale eigenschap
fenotype
de waarneembare eigenschappen van een individu
gameten
geslachtscellen
gekoppelde overerving
twee genenparen liggen in hetzelfde chromosomenpaar
gen 
een gedeelte van het chromosoom met gecodeerde informatie voor één erfelijke eigenschap. Een gen bevat de informatie voor een polypeptide (eiwit), dat gewoonlijk een essentiële rol speelt bij het tot stand komen van het fenotype
genetica
erfelijkheidsleer
genetische modificatie
veranderen van het DNA van een bepaald organisme, bijv. het overbrengen van DNA van het ene organisme naar het andere. 
genoom
de volledige set genen vane en organisme inclusief niet-coderend DNA
genotype
de verzameling genen in een cel
gentherapie
het inbrengen van genetisch materiaal in (menselijke) cellen in het kader van een geneeskundige behandeling.
geslachtsgebonden
op het X-chromosoom gelegen
hemofilie
bloederziekte
heterozygoot
het genenpaar van een eigenschap bestaat uit twee ongelijke genen
homologe chromosomen
de chromosomen die met elkaar een paar vormen
homozygoot
het genenpaar van een eigenschap bestaat uit twee gelijke genen
inteelt
het kruisen van naaste verwanten in een familie
intermediar
twee ongelijk allelen komne beide tot uiting in het fenotype
karyogram
een chromosomenportret
karyotype
de chromosomen van een eukaryote cel naar grootte en in paren gerangschikt
letale factor
een allel dat geen levensvatbaar individu oplevert als een allelenpaar bestaat uit twee van zulke genen
Mendel
Johann Mendel is de grondlegger van de genetica
monohybride kruising
kruising waarbij gelet wordt op de overerving van 1 eigenschap
multipele allelen
voor 1 erfelijke eigenschap bestaan drie of meer allelen, bijv. bij bloedgroep
mutatie
verandering in de volgorde van het DNA of RNA
onafhankelijke overerving
twee eigenschappen liggen op twee verschillende chromosomenparen
onvolledig dominant
een dominant allel dat bij een heterozygoot individue een recessief gen ook enigzins tot uiting laat komen in het fenotype
polygeen
meerdere genen bepalen samen een eigenschap
recessief allel
een allel dat alleen tot uiting komt in het fenotype als er geen dominant allel aanwezig is