Fototropie en geotropie

fototropie.jpg


Geotropie of fototropie?
Situatie A:
Situatie B:
Situatie C:
Onder invloed van licht bevindt zich meer auxine.
Hierdoor vindt er meer plaats en zal de plant richting het licht groeien.