Oefenen begrippen erfelijkheid en evolutie


- Alle waarneembare eigenschappen van een individue noem je het .
- De erfelijke informatie in het DNA noem je het .
- Het deel van een chromosoom met de info voor een erfelijke eigenschap noem je een .
- Het samensmelten van de kern van de zaadcel en eicel noem je .
- Een is een plotselinge verandering van het DNA.
- Een bevat meerdere genen.
- Bij ontstaan nieuwe genotypen bij de nakomelingen.
- Het uitzaaien van een kwaardaardig gezwel noem je .
- Een is een groepje cellen dat ongeremd aan het delen is.
- is de ontwikkeling van leven op aarde waarbij soorten ontstaan, veranderen en verdwijnen.
- Het feit dat organismen met gunstige genen een grotere overlevingskans hebben noemen we .
- Organen die in de loop van de evolutie hun functie zijn kwijtgeraakt noemen we organen.
- zijn versteende overblijfselen of afdrukken in gesteente van een organisme.
- De verzamelnaam van technieken waarbij men organismen gebruikt op producten voor de mens te maken noemt men .
- Yoghurt wordt gemaakt met behulp van .
- Bier en brood worden gemaakt met behulp van gisten; dit zijn .
- Bij wordt een stuk DNA van een ander organisme toegevoegd aan het DNA van het organisme.
- is het maken van individuen met exact hetzelfde genotype.
- Bij klonen zijn er twee methodes: embryosplitsing en .