Oefenen begrippen gedrag brugklas

- Een is een invloed uit de omgeving die steeds hetzelfde gedrag oproept
- Een bestudeert het gedrag van dieren
- Een is een lijst met beschrijvingen van de verschillende handelingen van een mens of dier
- Bij is sprake van gedrag dat wordt aangeleerd inde korte, gevoelige periode in de eerste dagen na de geboorte
- Bij is sprake van het gedrag van soortgenoten kopieren
- Bij bedenkt een dier nieuw gedrag, door eerder opgedane ervaringen te combineren
- De meeste dieren leren vooral door
- Een is een snelle onbewuste handeling
- Een is een prikkel die bedoeld is voor soortgenoten
- Om ruzies en verwondingen te voorkomen is er binnen groepen vaak sprake van een tussen dominante en onderdanige dieren. Bij kippen noemt men dit een .
- is gedrag waarmee dieren een partner lokken en versieren
- Bij conflicten heeft een dier keuze uit drie mogelijkheden: aanvallen, vluchten en
- Bij vertoont een dier opeens gedrag dat niets met de situatie te maken heeft
- Een is een eigen gebied van een dier, bedoelt om voedsel te zoeken of een nest te bouwen. Dit gebied wordt vaak afgebakend met behulp van
- Bij communiceren soortgenoten vooral door middel van lichaamstaal
- Bij wordt de agressie op iets anders gericht dan de soortgenoot die de agressie opwekte