Celmembraan en transport

transportcelmembraan.jpg

Het celmembraan is opgebouwd uit een dubbele laag van .
De staart is en de kop is van aard.

Door het celmembraan kunnen stoffen getransporteerd worden.

Wanneer dit transport energie kost spreekt men van . Dit wordt in de afbeelding aangegeven met .
Actief transport gaat altijd via transporteiwitten in het celmembraan. Een stof wordt altijd verplaatst van een .

Wanneer dit transport geen energie kost spreekt men van . Dit wordt in de afbeelding aangegeven met .
Een stof wordt altijd verplaatst van een .
Dit transport kan op twee manieren plaats vinden in het celmembraan.

C) Diffusie van een stof . Dit gebeurt met vetachtige stoffen en .

D) Diffusie . Deze kanalen verbruiken ATP.
Dit noemt men .
Via dergelijke kanalen kunnen bijvoorbeeld glucose, en ook water vervoerd worden. Dit transport van water noemt men .