Replicatie, Transcriptie en translatie

DNAprocessen.jpg


  DNA-Replicatie Transcriptie Translatie
Nummer in afbeelding?
Wat ontstaat bij het proces?
Waaruit is het opgebouwd?
Waardoor wordt het opgebouwd?
Waar begint het proces?
Wat wordt er afgelezen?
In welke richting viundt het aflezen plaats?
Wanneer stopt het?