Optimumkromme Enzymen

optimumkrommeoefening.jpg
Welk enzym vertoont de grootste enzymactiviteit?
Vanaf welke temperatuur gaat enzym X denatureren?
Welk enzym vertoont de grootste activiteit bij 40 graden?
Vanaf welke temperatuur zijn alle enzymen Y gedenatureerd?
Welk of welke enzymen kunnen worden opgewarmd tot 45 graden, vervolgens worden afgekoeld en werken daarna nog steeds
Boven de 32 graden vertoont enzym Y geen activiteit meer
De optimimumtemperatuur van enzym Z is 56 graden
Tussen de 35 en 55 graden gaat enzym Z sneller werken, doordat moleculen sneller botsen bij een hogere temperatuur
Enzym X, Y en Z kunnen werkzaam zijn in hetzelfde organisme
Bij 37 graden zijn er meer enzymen Z dan enzymen Y gedenatureerd
Bij 20 graden zet elk intact enzym X meer stoffen om dan elk intact enzym van Y
Enzym X heeft de grootste tolerantie voor temperatuur