INVULOEFENING FOTOSYNTHESE

De reacties van de fotosynthese kunnen in twee groepen verdeeld worden. De reacties die licht nodig hebben noemen we de licht-afhankelijke reactie. Degene die kan plaats vinden in zowel licht als donker is de licht-onafhankelijke reactie (donkerreactie).

Tijdens de lichtreactie absorberen licht. De kleuren licht die het meest geabsorbeerd worden zijn licht.

In plantencellen vindt fotosynthese plaats in het organel genaamd . De lichtreactie vindt plaats aan het oppervlakte van de ronde schijfjes, genaamd .

De energie van het foton wordt door het pigment opgenomen, hierdoor raakt een elektron in . Het chlorofyl molecuul geeft zijn elektron af aan een (Feofytine). De elektronen met hoog energieniveau komen in een terecht, een reeks van redoxreacties.

Het elektronentekort bij het chlorofylmolecuul wordt via de fotolyse van teruggewonnen. Hierbij ontstaan ook en H+ ionen.

De hoge concentratie H+ ionen in de thylakoïd wordt gebruikt om te maken met behulp van (foto)fosforylering. Dit gebeurt wanneer zij hun weg naar buiten de thylakoïd forceren door een eiwit genaamd .

De ETC begint bij , gaat naar cytochroom b6f en komt uiteindelijk bij . Ook hier zorgt licht dat het elektron op een hoger energieniveau komt. Daarna worden de elektronen doorgegeven aan NADP+ reductase, een enzym dat vormt uit , H+ en 2 .

Hierna begint de donkerreactie in het van het chloroplast; de donkerreactie is ook wel genaamd. Deze reactie vormt glucose uit CO2 met behulp van de energierijke producten van de lichtreactie: .

De Calvincyclus gebeurt keer voor elk G3P molecuul dat uiteindelijk gebruikt wordt om glucose te maken en gebeurt keer voor elk compleet glucose molecuul dat gemaakt wordt.
De cyclus begint met het binden van CO2 aan een 5-koolstof suiker genaamd . Hieruit ontstaat een 6-koolstof samenstelling, welke weer verbroken wordt in twee 3-koolstof moleculen. De 3-koolstof moleculen worden vervolgens m.b.v. van de lichtreactie gereduceerd, zodat G3P ontstaat. G3P kan gebruikt worden om een glucose molecuul te maken. Je hebt G3P moleculen nodig om een glucose molecuul te vormen. De overige G3P moleculen worden gebruikt in de cyclus om te vormen.