Gedragsvormen

oefeninggedrag.jpg
Een voorbeeld van conflictgedrag. Gedrag dat is samengesteld uit handelingen van twee of meer gedragssystemen. Voorbeeld: De dreighouding van een stekelbaarsmannetje (aanvallen en vluchten).
Conflictgedrag waarbij de agressie wordt gericht op iets anders dan de soortgenoot.
Bij een conflict tussen twee gedragssystemen (aanvallen/vluchten/dreigen) wordt gedrag uit een derde (niet-relevant) gedragssysteem vertoond.
Gedrag met als functie het afbakenen van het eigen leefgebied en het verdedigen ervan tegen binnendringende soortgenoten (afb 7).
Gedrag dat aan de paring vooraf gaat en dat de bereidheid tot paring vergroot (afb 3 en 4)
Gedrag waarbij één of beide ouders op een bepaalde manier voor hun nageslacht zorgt (afb 6)
Het herhalen van steeds dezelfde handelingen bij dieren of mensen. Het komt vaak voor bij mensen die autisme hebben en bij dieren die in gevangenschap leven of hebben geleefd.
Gedrag waarbij de overlevingskansen van 1 of meer soortgenoten wordt vergroot ten koste van de eigen overlevingskansen (afb 5).
Gedrag dat niet is aangeleerd maar vanaf de geboorte aanwezig.
Een voorbeeld van gedrag dat een functie heeft bij het vaststellen van een rangorde binnen een groep. Hierbij maakt een dier zich zo groot en indrukwekkend mogelijk (afb 1).
Een voorbeeld van gedrag dat een functie heeft bij het vaststellen van een rangorde binnen een groep. Gedrag van een ondergeschikt dier ten opzichte van een dominante soortgenoot.
Natuurlijk voedselzoekgedrag van dieren (afb 8).
Gedrag van soortgenoten ten opzichte van elkaar.
Gedrag waarbij een aanvallende verdedigingshouding door dieren getoond wordt bij een confrontatie met een vijand of concurrent (afb 2).