Welke levensfase hoort bij...

0 - 1 1/2 jaar
1 1/2 - 4 jaar
4 - 6 jaar
6 - 12 jaar
12 - 16 jaar
16 - 21 jaar
21 - 65 jaar
65 en ouder
In deze levensfase vindt een grote groeispurt plaats
In deze levensfase leert iemand geheel zelfstandig te worden
In deze levensfase ontwikkelen de voortplantingsorganen zich
Belangrijk periode voor geestelijke ontwikkeling; o.a.voor schrijven, lezen en rekenen
In deze levensfase veranderen en wisselen je gevoelens sterk
In deze fase vindt de grove motorische ontwikkeling plaats zoals lopen en staan
In deze fase vinden er grote veranderingen sociale ontwikkeling zoals praten plaats