Oefening populatiegrootte bepalen: Merken, vangen en terugvangen