2n of n?

2n.jpg
A
B
C
D
E
F
G
Haploïd
Diploïd
Een zaadcel
Een zygote (bevruchte eicel)
Cel van de baarmoederwand
Een cel van een hond met 39 chromosomen
Chromosomen komen in paren voor
In de afbeelding telt n =
In de afbeelding telt 2n =