Ordening van organismen


Domein Rijk Pro of eukaryoot? Celwand? Een of meercellig? Auto of heterotroof?
Bacteriën ter discussie
Archae ter discussie
Eukaryoten Protisten
Schimmels
Planten
Dieren