Functies van orgaanstelsels

orgaanstelselnaastelkaar.jpg
Vervoert zuurstof en voedingsstoffen naar de organen
Stevigheid geven, organen beschermen en maakt beweging mogelijk
Beschermt het lichaam tegen infecties en uitdroging
Opnemen van zuurstof en afgeven van koolstofdioxide
Filtert afvalstoffen uit het bloed
Regelt het maken van nakomelingen
Regelt en stuurt allerlei processen in ons lichaam (o.a. bij voortplanting en groei)
Opgevangen prikkels uit de omgeving omzetten in impulsen en impulsen doorgeven in het lichaam
Voortbewegen
Het kleiner maken van opgenomen voedsel en de voedingsstoffen opnemen in het bloed