Begrippen Mens en Milieu


- is de variatie aan soorten in de natuur.
- Wanneer op een akker slechts 1 soort gewas verbouwd wordt, noemen we dat .
- is een methode in de landbouw om te voorkomen dat de bodem uitgeput raakt of dat er plagen ontstaan.
- Wanneer er teveel stoffen aan het milieu onttrokken worden noemen we dat .
- Energiebronnen die niet opraken en geen milieuvervuiling veroorzaken noemen we .
- Belangrijke broeikasgassen zijn waterdamp, koolstofdioxide en .
- is een soort mist die sterk vervuild is door rook en uitlaatgassen.
- Het zorgt voor een leefbare temperatuur op aarde.
- Het voordeel van duurzame energiebronnen is dat er geen sprake is van extra uitstoot van .
- Bij worden afvalproducten als grondstoffen voor een nieuw product gebruikt.
- Als je planten speciaal kweekt om daarmee brandstoffen te maken noem je dit .
- De opgeslagen energie is fossiele brandstoffen is oorspronkelijk afkomstig van .
- De laag van 0 - 12 km in de dampkring om de aarde noem je de .
- De laag van 12 - 50 km in de dampkring om de aarde noem je de .
- is een gas dat uit zuurstof ontstaat door UV-straling van de zon.
- zijn gassen die de ozonlaag dunner maken.
- Biologisch afbreekbaar afval kan worden afgebroken door .
- Bij wordt gft-afval afgebroken door reducenten, waardoor er een soort mest met veel voedingsstoffen ontstaat.
- Bij kernenergie (het splitsen van uranium-atoomkernen) komt vrij.
- Door menselijk handelen nemen bepaalde broeikassen dusdanig toe op aarde, waardoor er sprake is van een