1 S 2 T  O  P  C  O  D  O  N           3 P  O  L  Y  M  E  R 4 A  S  E
     U                                        D    
  5 A  M  I  N  O  Z  U  U  R             6 M  U  T  A  T  I  E    
     O                                        N    
     R     7 P  R  O  T  O  -  O  N 8 C  O  G  E  N          I    
     S   9 R                  E                  N    
     U    N             10 G  E  N  E  X  P  R  E  S  S  I  E    
    11 P  L  A  S  M  I  D  E        T                      
     P                     12 R  E  G 13 U  L  A  T  O  R  G  E  N
    14 R  I  B  O  S  O  O  M   15 G  G  O      R                
     E                     16 M  E  T  A  S 17 T  A 18 S  E      
    19 S  T  I  K  S  T  O  F  B  A  S  E      C    H    T        
     S                      E      I    Y    A   20 R    
     O                   21 S  R  Y    L    M    R    E   22 R
     R   23 K                     24 R      I    T    C    E
    25 G  U  A  N  I  N  E       26 H  E  L  I  X    N    C    O    P
     E    R                      B   27 G  E  N  O  O  M    L
28 G  E  N    Y         29 C            O          D    B    I
      30 C  O  D  O  N    Y     31 O      S          O    I    C
         G         32 T  R  A  N  S  G  E  E  N      N    N    A
    33 V  I  R  U  S      O      C                    A    T
  34 J      A          S      O                    N    I
35 P  U  N  T  M  U  T  A  T  I  E   36 G  E  N  O  O  M  M  U  T  A  T  I  E
   N                N      E                        
   K         37 A  L  L  E  L   38 N  U  C  L  E  O  T  I  D  E      

Horizontaal

1codon of triplet in mRNA dat niet codeert voor een aminozuur, maar het einde aangeeft van de eiwitsynthese.
3enzym dat langs de enkelvoudige nucleotideketens schuift tijdens de DNA-replicatie en er voor zorgt dat er DNA dubbelstrengen ontstaan heet DNA-............
5Bouwsteen van eiwitten
6Spontane verandering in het DNA
7gen dat codeert voor eiwitten die de celgroei en celdifferentiatie stimuleren. Door een mutatie kan een ................. veranderen in een oncogen
10het tot uiting komen van een gen
11korte stukjes circulair DNA in sommige prokayoten
12gen die regelt dat de juiste genen op de juiste momenten tot expressie komen
14bolvormig organel dat een belangrijke rol speelt bij de eiwitsynthese
15genetisch gemodificeerd organisme
16uitzaaiing bij een tumor
19Thymine, Adenine, Cytosine, Guanine of Uracil
21gen op het Y-chromosoom, stuurt de ontwikkeling van een embryo tot een man
25stikstofbase die tegenover cytosine ligt
26zo noemt ment de spiraalstructuur van DNA
27de volledige set genen vane en organisme inclusief niet-coderend DNA
28een gedeelte van het chromosoom met gecodeerde informatie voor één erfelijke eigenschap
30groep van drie nucelotidebasen (triplet), die codeert voor een bepaald aminozuur in een eiwit
32een ................ organisme is een organisme dat een vreemd gen in zijn erfelijk materiaal draagt
33molecuul DNA of RNA, omgeven door een capside, een eiwitmantel, met bij sommige typen daaromheen een envelop. Heeft geen eigen stofwisseling
35een verandering in 1 nucleotidepaar
36mutatie waarbij het aantal chromosomen in een cel veranderd is
371 van de genen van een genenpaar / variant van een gen
38bestaat uit een monosacharide, een stikstofbase en een fosfaatgroep

Verticaal

2gen dat info bevat voor een eiwit, die er voor zorgt dat een cel met te veel of onherstelbare DNA-schade overgaat tot celdood
4stikstofbase die tegenover uracil ligt in RNA
8deel van een chromosoom, waar de twee zusterchromatiden aan elkaar verbonden zijn
9ribonucleïnezuur
13stikstofbase die alleen in RNA voorkomt
17stikstofbase die alleen in DNA voorkomt en niet in RNA
18codon (AUG) waarmee het af te lezen deel van het mRNA-molecuul begint
20techniek waarbij delen van het DNA van verschillende organismen bij elkaar gebracht worden heet .................-DNA-techniek
22ander woord voor het kopieren van DNA
23een chromosomenportret
24een suiker dat in RNA zit i.p.v. de desoxyribose in DNA
29een stikstofbase, gelegen tegenover G
31een ............... ontstaat na mutaties uit een proto-oncogen. Een .............. zet een cel aan tot abnormaal snel groeien en delen
34niet coderend DNA heet ook wel ...... - DNA