1 T                                                
 H   2 H  E  M  O  F  I  L  I  E         3 R       4 A          
 Y    E                     5 A  M  I  N  O  Z  U  U  R      
6 M  I  T  O  C  H  O  N  D  R  I  A  A  L    B        T          
 I    E                      L    O        O          
 N   7 R  E  C  O  M  B  I  N  A  T  I  E    S        S          
 E    O                      L    O        O   8 G      
     Z                          O        O    E      
     Y   9 D                      M       10 M  E  N  D  E  L
    11 G  E  N  E  X  P  R  E  S  S  I  E                O      
12 E    O    A                                  O      
 P    O                             13 E  N  Z  Y  M      
14 I  N  T  E  R 15 M  E  D  I  A  I  R                          
 G          O                 16 G  E  N                
 E   17 J     18 N  U  C  L  E  O  T  I  D  E     19 F              
 N    U      O                  N      E              
 E    N      H           20 C  Y  T  O  S  I  N  E            
 T   21 K  A  R  Y  O  G  R  A  M        M      O       22 A      
 I          B                  I      T   23 G    D   24 L  
 C       25 D  R  A  A  G  S  T  E  R    C      Y    A    E    E  
 A          I                  A      P    M    N    T  
           D                     26 G  E  N  E  T  I  C  A  
    27 R  E  C  E  S  S  I  E  F                  E    N    L  
     N                         28 M  U  T  A  T  I  E    E  
  29 K  A  R  O  T  Y  P  E                                

Horizontaal

2bloederziekte
5bouwsteen van eiwitten
6het ...................... DNA wordt via de eicellen doorgegeven
7het ontstaan van nieuwe combinaties van allelen
10grondlegger van de genetica
11het tot uiting komen van een gen
13biokatalysator; organische stof die stofwisselingsprocessen versnelt zonder zelf verbruikt te worden
14twee ongelijk allelen komen beide tot uiting in het fenotype
16erffactor
18dit molecuul bestaat uit een monosacharide, een organische base en een fosfaatgroep
20een stikstofbase, gelegen tegenover guanine
21een chromosomenportret
25een vrouw die heterozygoot is voor een X-chromosomale eigenschap
26erfelijkheidsleer
27een allel dat alleen tot uiting komt in het fenotype als er geen dominant allel aanwezig is, noemt men een .............. allel
28verandering in de volgorde van het DNA of RNA
29de chromosomen van een eukaryote cel naar grootte en in paren gerangschikt

Verticaal

1een stikstofbase
2het genenpaar van een eigenschap bestaat uit twee ongelijke genen
3bolvormig organel dat een belangrijke rol speelt bij de eiwitsynthese
4chromosoom, dat niet direct betrokken is bij het totstandkomen van het geslacht van een individu, dit in tegenstelling tot een geslachtschromosoom, die heterosoom is
51 van de genen van een genenpaar
8de volledige set genen van een organisme inclusief niet-coderend DNA
9desoxyribonucleïnezuur, een keten (molecuul) opgebouwd uit nucleotiden, die bestaan uit een suiker (desoxyribose) een stikstofbase en een fosfaatgroep
12de studie van wijzigingen in de genexpressie zonder dat er wijzigingen in de dna-sequentie plaats vinden
15kruising waarbij gelet wordt op de overerving van 1 eigenschap, noemt men een ............. kruising
16studie van het genoom van een organisme
17niet-coderend DNA noemt men ........... DNA
19de waarneembare eigenschappen van een individu
22stikstofbase gelegen tegenover thymine
23een geslachtscel
24een allel dat geen levensvatbaar individu oplevert als een allelenpaar bestaat uit twee van zulke genen noemt men een ..... factor
27Afschrift van het DNA die gebruikt wordt voor de eiwitsynthese