1 D  I  F  F  U  S 2 I  E               3 L    
        4 M                  N   5 G              Y    
         I         6 H  Y  P  O  T  O  O  N            S    
7 A  D  U  L  T  E                E    L   8 H   9 R      O    
         O       10 T  U  R  G  O  R    G    Y    I      S    
         S                  F    I    D    B      O    
11 C  O  N 12 C  E  N  T  R  A  T  I  E    A        R   13 O  S  M  O  S  E
 H      H                    S        O    S      M    
 L      R   14 C  Y  T  O  S  K  E  L  E  T      F    O          
 O      O    H                        O    M          
 R      M    O             15 C  E  N  T  R  O  M  E  E  R      
 O      O    L              H          B    N          
 P   16 S  P  O  E  L  F  I  G  U  U  R                        
 L      L    S             17 O  R  G  A  N  E  L            
 A     18 A  C  T  I  E 19 F        M                        
 S      S    E      A   20 P  L  A  S  M  O  L  Y  S  E          
 T      T    R      G        T                        
        21 F  O  S  F  O  L  I  P  I  D  E                    
    22 V      L      C        D             23 C          
    24 A  T  P        Y     25 K  E  R  N  P  O  R  I  E          
     C            T                      L          
     U   26 L  E  U  K  O  P  L  A  S  T            W          
     O            S                 27 S  T  A  M  C  E  L  
  28 P  L  A  S  T  I  D  E  N                    N          
     E                                  D          

Horizontaal

1verplaatsing van een stof van een hoge concentratie naar een lage concentratie
6de osmotische waarde van zuiver water is ......... ten opzichte van een zoutoplossing
7dit type volwassen stamcellen komt voor in het beenmerg
10druk van de cel op de celwand
11de hoeveelheid opgeloste stoffen
13diffusie van water door een semi-permeabel membraan
14een netwerk van vezellige eiwitten in de cel; geeft vorm en hierlangs worden stoffen en organellen vervoerd
15deel van een chromosoom, waar de twee zusterchromatiden aan elkaar verbonden zijn
16structuur van trekdraden en steundraden vanuit tegenover elkaar liggende delen van de cel (de polen) naar de centromeren van de chromosomen
17deel van een cel met een bepaalde functie
18transport waarvoor energie nodig is noemen we ............ transport
20verschijnsel waarbij de cel(membraan) loslaat van de celwand
21bouwsteen van het celmembraan, bevat een hydrofobe staart en hydrofiele kop
24energierijke stof
25opening in het kernmembraan
26kleurloze korrel in planten, die zich nog kanontwikkelen tot chromoplast, chloroplast of zetmeelkorrel
27cel die zich nog tot allerlei celtypen kan ontwikkelen
28korrels in plantencellen

Verticaal

2de fase tussen twee celdelingen in
3blaasje die door het golgisysteem worden gevormd en verteringsenzymen bevat
4De G2-fase is de fase tussen de S-fase en de ................
5In dit systeem worden eiwitten opgeslagen en uiteindelijk gevormd
8waterafstotend
9bolletjes in de cel die eiwitten maken (liggen op het ER of in het cytoplasma)
11bladgroenkorrel
12kleurstofkorrel in planten, meestal rood, oranje of geel van kleur
14vetachtige stof die in het celmembraan voorkomt
15Eén van de twee helften van een chromosoom, die bij het centromeer aan elkaar verbonden zijn
19het opnemen van voedingsstoffen via blaasjes
22blaasje gevuld met vocht in de cel, o.a. voor stevigheid
23stevige laag om de cel bestaande uit cellulose