1 L 2 E  V  E  N  S  G  E  M  E  E  N  S  C  H  A 3 P                
   C                              A                
   O   4 B       5 S  T  O  F  W  I  S  S  E  L  I  N  G          
   S    I                          E             6 D  
7 H  Y  P  O  T  H  E  S  E       8 R  E  P  R  O  D  U  C  E  R  E  N  
   S    C                          N              A  
   T    H           9 S  Y  S  T  E  M  A  T  I  E  K         10 O
   E    E                          O                R
   E   11 M  O  L  E  C  U  U  L   12 K  A  T  A  L  Y  S  E  R  E  N    G
   M    I                          O                A
      13 E  U  K  A  R  Y  O  O  T          G   14 A  R 15 C  H  A  E  A
                                 I        E        N
                16 S  T  E  E  K 17 P  R  O  E  F      L        
              18 A            R              K        
  19 D   20 E  V  O  L  U  T  I  E   21 P  O  P  U  L  A  T  I  E        
   A            T            K              R        
   R       22 B  I  O  F  Y  S  I  C  A     23 O  R  G  A  N  E  L    
   W            T            R                      
24 B  I  O  S  F 25 E  E  R            Y                      
   N        N    O       26 P  R  O  T  I 27 S  T  E  N          
           Z    O            O      O                
           Y    F           28 T  A  X  O  N  O  M  I  E      
           M                      R                
29 W  E  E  F  S  E  L                    T                
           N                                      

Horizontaal

1Alle populaties die in een bepaald gebied leven
5Alle chemische reacties in een organisme
7De veronderstelling bij een experiment
8Ander woord voor vermeerderen
9Tak van biologie die zich bezig houdt met het indelen van organismen volgens de taxanomie
11Kleinste biologische eenheid
12Het versnellen van reacties door enzymen
13Een organisme is ............. wanneer het DNA in de celkern ligt
14Bacterien en ........... zijn prokaryoten
16Een selectie uit een groep die men wil onderzoeken
20Ontwikkeling van het leven op aarde waarbij soorten ontstaan, veranderen en verwdijnen
21Groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling voortplanten
22Natuurwetenschap op de grens van natuurkunde en biologie
23Deel van een cel met een eigen bouw en functie
24Het geheel van alle ecocystemen op aarde
26Groep van nog niet ingedeelde organismen; meestal eencellig
28Tak van biologie die zich bezig houdt met het ordeningssysteem
29Groep cellen met dezelfde vorm en functie

Verticaal

2Min of meer begrensd gebied met bepaalde eigenschappen waarbinnen de abiotische en biotische factoren een eenheid vormen
3Natuurwetenschap op de grens van geologie en biologie
4Natuurwetenschap op de grens van scheikunde en biologie
6Bij prokaryoten ligt het .... los in de cel
10Deel van een organisme met een specifieke bouw en functie
15Bij eukaryoten ligt het DNA in de .......
17Bij dit organisme ligt het DNA los in de cel
18Een organisme dat m.b.v. fotosynthese energie kan vastleggen is ........
19Grondlegger van de evolutietheorie
25Stoffen die chemische reacties versnellen
27Organismen die zich onderling kunnen voortplanten en ook vruchtbare nakomelingen krijgen zijn van dezelfde ......