1 G  E  N  E  T 2 I  S  C  H  E  M  O  D  I  F  I  C  A  T  I  E        
 E          N                                      
 N     3 H  E  T  E  R  O  Z  Y  G  O  O  T                    
 O          E                                      
 O         4 R  E  C  O  M  B  I  N  A  T  I  E                
 M          M                                      
  5 E  P  I  G  E  N  E  T  I  C  A                 6 K        
           D               7 G  E  N  E  T  I  C  A        
           I       8 M                      R        
      9 T  R  A  N  S  L  O  C  A  T  I  E   10 H 11 A  P  L  O  T  Y  P  E
           I        N                M      T        
12 N  U  R  T  U  R  E     13 O  N  V  O  L  L  E  D  I  G    Y        
                   H                N      P        
            14 K  A  R  Y  O  G  R  A  M      O   15 M  E  N  D  E  L
        16 L          B                Z              
      17 G  E  N 18 T  H  E  R  A  P  I  E     19 A  U  T  O  S  O  O  M  
         T    R      I                U              
         A    A     20 D  R  A  A  G  S 21 T  E  R   22 G          
23 A  L  L  E  L    N      E            R        A          
         E    S       24 M  U  T  A  T  I  E      M          
             G                  S        E          
      25 R  E  C  E  S  S  I  E  F     26 P  O  L  Y  G  E  E  N      
             E                  M        T          
        27 M  O  N  O  S  O  M  I  E      I                  
                            28 F  E  N  O  T  Y  P  E      

Horizontaal

1het kunstmatig veranderen van het genoom van een organisme op een manier die door voortplanting of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is
3het genenpaar van een eigenschap bestaat uit twee ongelijke genen
4het ontstaan van nieuwe combinaties van allelen
5de studie van wijzigingen in de genexpressie zonder dat er wijzigingen in de dna-sequentie plaats vinden
7erfelijkheidsleer
9twee chromosomen hebben een stuk uitgewisseld en dat stuk is verplaatst naar een ander chromosoom
10de combinatie waarin allelen op 1 chromosoom voorkomen
12opvoeding en omgeving
13een dominant allel dat bij een heterozygoot individu een recessief gen ook enigzins tot uiting laat komen in het fenotype noemt men ............... dominant
14een chromosomenportret
15grondlegger van de genetica
17het inbrengen van genetisch materiaal in (menselijke) cellen in het kader van een geneeskundige behandeling
19chromosoom, dat niet direct betrokken is bij het totstandkomen van het geslacht van een individu, dit in tegenstelling tot een geslachtschromosoom, die heterosoom is
20een vrouw die heterozygoot is voor een X-chromosomale eigenschap
231 van de genen van een genenpaar
24verandering in de volgorde van het DNA of RNA
25een allel dat alleen tot uiting komt in het fenotype als er geen dominant allel aanwezig is, noemt men een .............. allel
26onder invloed van verschillende genen
27een chromosoom komt niet als paar voor maar in enkelvoud
28de waarneembare eigenschappen van een individu

Verticaal

1de volledige set genen van een organisme inclusief niet-coderend DNA
2twee ongelijk allelen komen beide tot uiting in het fenotype
6de chromosomen van een eukaryote cel naar grootte en in paren gerangschikt
8kruising waarbij gelet wordt op de overerving van 1 eigenschap, noemt men een ............. kruising
11bouwsteen van eiwitten
16een allel dat geen levensvatbaar individu oplevert als een allelenpaar bestaat uit twee van zulke genen noemt men een ..... factor
18een gen van een ander soort organisme
21een chromosoom komt niet als paar voor maar in drievoud
22een geslachtscel