1 P 2 O  O  L  L  I  C 3 H  A  A  M 4 P  J  E                      
   E            I        U                          
5 F  S  H          V       6 B  A  L  T  S                  
   T                    E                          
   R       7 K  A  R  Y  O  G  R  A  M   8 D                 9 T
   O                    T       10 I  C  S  I            E
   G   11 O  X  Y  T  O  C  I  N  E        P                  S
12 W  E  E                 13 I  N  D  A  L  I  N  G            T
   E     14 P  R  O  S  T  A  A  T        O       15 A     16 O    O
   N      L                     17 I  V  F    P      O    S
         A         18 K            D        O      C    T
    19 Z    C   20 F  O  L  L  I  K  E  L       21 H  Y  P  O  F  Y  S  E
     Y    E          I                    T      T    R
    22 G  O  N  O  R  R  O  E     23 G              O          O
     O    T          V   24 Z  A  A  D  B  L  A  A  S  J  E      N
     T    A          I      M              E          
     E     25 O  O  G  E  N  E  S  E                        
           V        G      E                        
26 O  V  A  R  I  U  M   27 F     28 S  T  E  R  I  L  I  S  A  T  I  E    
           L      O                                
  29 P  R  I  M  A  I  R  E                                
           T     30 T  E  S  T  I  S     31 H                
32 M  U  T  A  T  I  E    U                C                
           E     33 S  P  E  R  M  A  T  O  G  E  N  E  S  E      

Horizontaal

1haploïde cel, die bij meiose tijdens de eicelvorming ontstaat en zich niet tot eicel ontwikkelt
5hormoon dat door de hypofyse wordt afgegeven en het follikel laat groeien
6gedrag dat bij veel diersoorten vooraf gaat aan de voortplanting
7een chromosomenportret
10KI-methode, waarbij een zaadcel in een eicel wordt geinjecteerd
11hormoon dat door de achterkwab van de hypofyse wordt afgescheiden en dat bij de geboorte de weeën opwekt en de melksecretie op gang brengt
12samentrekking van de spieren in de baarmoeder
13stadium van de bevalling
14deel van het mannelijk voortplantingsstelsel waar bij de zaadleiders en urineleider in uitkomen. Voegt vocht met voedingsstoffen aan de zaadcellen
17In vitro fertilisatie; bevruchting vindt buiten het lichaam plaats
20blaasje met een eicel in de eierstok, dat tijdens de ontwikkeling van een eicel groter wordt en uiteindelijk open barst
21een hormoonklier onder aan de hersenen, die in verbinding staat met de hypothalamus en o.a. stimulerende hormonen afscheidt
22een soa, ook wel druiper genoemd
24orgaantje dat aan de zaadcellen een vocht toevoegt de zaadcellen actief maakt
25het ontstaan van eicellen uit een eicelmoedercel
26eierstok
28het onderbreken van de zaadleiders bij de man of eileiders bij de vrouw
29kenmerken die vanaf de geboorte al aanwezig zijn, zoals de penis en vagina noemen we ............. geslachtskenmerken
30teelbal
32verandering in het DNA van een organisme
33de vorming van zaadcellen

Verticaal

2door de eierstok afgescheiden hormoon, dat ontwikkeling van de geslachtsorganen, de vrouwelijke geslachtskenmerken en de groei van het baarmoederslijmvlies stimuleert
3Virus dat de ziekte AIDS veroorzaakt
4periode waarin het lichaam volwassen wordt
82n
9mannelijk geslachtshormoon, die de mannelijke secundaire geslachtskenmerken veroorzaakt
14moederkoek
15geprogrammeerde celdood
16eicel
18celdeling waarbij geen celgroei optreedt.
19bevruchte eicel
23geslachtscel
25eisprong
27zo noem je het embryo na 8 weken
31hormoon dat gevormd wordt bij een zwangerschap