1 A 2 S  Y  M  M  E  T  R  I  S  C  H       3 W  I  E  R  E  N        
   T                            E           4 S      
  5 E  N  D  O  S  Y  M  B  I  O  S  E  T  H  E  O  R  I  E    C      
   K                            K            H      
6 G  E  W  E  R  V  E  L  D  E  N       7 A  D  A  P  T  A  T  I  E    
   L                            I            M     8 C
  9 H  O  L  T  E  D  I  E  R  E  N   10 W    E   11 P  L  A  S  M  I  D  E
   U                        A    R            E      L
   I           12 P  O  P  U  L  A  T  I  E            L      W
  13 D  A  R  W  I  N              E    N         14 P        A
   I                        R     15 P   16 P  L  A  N  T  E  N
   G     17 C 18 H  L  O  R  O  F  Y  L        A        A        D
   E        E                      L     19 D  R  I  F  T  
  20 N  A  A  K  T  Z  A  D  I  G  E  N        E        D        
           E                   21 F  O  S 22 S  I  E  L      
        23 O  R  G  A  N  E  L  L  E  N      N    O    N        
           O                      T    O    S   24 I    
  25 A  U  T  O  T  R  O  O  F              O    R    T    S    
   R        R               26 S  K  E  L  E  T    A    O    
   C     27 D  O  M  E  I  N  E  N    P      O        A    L    
   H        O                O      G        R    A    
   A     28 A  F  D  E  L  I  N  G  E  N      I        T    T    
   E                        Z      E        E    I    
29 V  A  R  E  N  S       30 M  O  S  S  E  N     31 L  I  N  N  A  E  U  S
                           N                      

Horizontaal

1Eencellige dieren zijn ...............................
3Andere naam voor algen
5Vrijlevende bacterien zouden als organellen in andere cellen zijn gaan leven
6Afdeling waar de mens toe behoort
7Aanpassing
9Een zeeanemoon behoort tot de ..........................
11kringvormig chromosoom bij een bacterie
12Groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die samen een voortplantingsgemeenschap vormen
13Grondlegger van de evolutietheorie
16Dit rijk heeft celwanden en ook chloroplasten
17Bladgroen
19Genetic ..... zijn de veranderingen in de allelenfrequenties binnen een bepaalde populatie tengevolge van toevalsfluctuaties
20Naaldbomen behoren tot de..............................
21Bewijs voor de evolutie
23celkern, vacuole en mitochondrium zijn voorbeelden van ........................
25Een organisme dat organische stoffen kan maken uit alleen anorganische stoffen is ......................
26Ontbreekt bij wormen en eencelligen
27de levende natuur wordt ingedeeld in drie .............. : bacterie, archaea en eukaryoten
28Een rijk kun je onderverdelen in ........................
29Afdeling in het plantenrijk
30In deze afdeling hebben de planten sporen in sporendoosjes
31Hij voerde de binaire naamgeving in

Verticaal

2Een zee-egel behoort tot de ................................
3Een mossel behoort tot de ........................
4Dit rijk is heterotroof en de cellen hebben celwanden
8Ontbreekt bij cellen van het dierenrijk
10Voorbeeld van een anorganische stof
14In deze stam van het plantenrijk zijn de stengels hol en geleed
15De wetenschap die zich bezighoudt met het verzamelen en bestuderen van fossielen
18Een organisme dat andere organisme nodig heeft voor zijn voedsel is ...................
22Individuen die in staat zijn onderling voort te planten en daarbij vruchtbare nakomelingen voort te brengen
24Soortvorming kan ontstaan door ......................
25Een domein van prokaryotische organismen, die meestal onder extreme omstandigheden leven
26Hebben een skelet van naalden tussen de cellen