1 E  C  O  S  Y  S  T  E  E 2 M         3 H  U  M  U 4 S  
    5 B                        U     6 R            Y  
  7 L  I  C  H  T       8 P  R  E  D  A  T  O  R  E  N          M  
     O                        U      D            B  
    9 S  C  H  A  K  E  L  S          A   10 S  U  C  C  E  S  S  I  E
     F                        L      C            O  
     E     11 C  O  M  M  E  N  S  A  L  I  S  M  E            S  
     E      L                  S      N            E  
12 P  A  R  A  S  I  T  I  S  M  E   13 C  O  M  P  E  T  I 14 T  I  E      
 H          M                  E      E    O          
    15 D  R  A  A  G  K  R  A  C  H  T          N    L          
           X                         16 G  E  N  O  O  M  
           E                            R          
17 P  R  O  D  U  C  E  N  T  E  N       18 P  O  P  U  L  A  T  I  E    
           O                            N          
  19 V  O  E  D  S  E  L  N  E  T     20 V  E  G  E  T  A  T  I  E   21 A  
           Y                            I        U  
  22 C        S                       23 B   24 E  X  O  O  T  
   U       25 T  O  P  P  R  E  D  A  T  O  R    I            O  
   T        E                        O            T  
26 P  I  O  N  I  E  R  S  E  C  O  S  Y  S  T  E  E  M            R  
   C        M                        A            O  
   U                 27 D  E  T  R  I  T  U  S            O  
28 P  L  A  A  G                         29 S  O  O  R  T    F  
   A                                A              

Horizontaal

1Een min of meer natuurlijk begrensd deel van de biosfeer
3Bovenste laag van de bodem waarin veel organische en anorganische stoffen zitten
7Een voor beeld van een abiotische factor
8Dieren die prooidieren vangen en eten
9Een voedselketen is opgebouwd uit .....
10Verandering van de soortensamenstelling van een levensgemeenschap
11Individuen van het ene soort hebben voordeel, individuen van het andere soort geen voordeel/nadeel
12Vorm van symbiose waar 1 soort duidelijk nadeel heeft
13Concurrentie binnen een populatie
15De maximale populatiegrootte die over lange tijd in een ecosysteem kan worden gehandhaafd
16De volledige set genen van een organisme inclusief niet-coderend DNA
17Staan aan het begin van een voedselketen
18Groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die een voortplantingseenheid vormen
19Andere naam voor voedselweb
20Ander woord voor begroeiing
24Individu van een andere soort die een bepaald gebied binnendringt
25Dier dat aan het eind van de voedselketen staat
26Ecosysteem dat als eerste ontstaat in een onbegroeid terrein
27Organisch afval van planten en dieren
28ongeremde vermenigvuldiging van een bepaald soort organisme; oorzaak is vaak voldoende voedsel en geen natuurlijke vijand
29organismen die onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen krijgen

Verticaal

2Symbiose waarbij beide soorten voordeel hebben
4Langdurig samenwerkingsverband van individuen van verschillende soorten
5Het gedeelte van de aarde en de atmosfeer dat doro organisme bewoond wordt.
6Breken dood organisch materiaal af tot anorganische stoffen
11Laatste stadium van successie
12Een voorbeeld van een abiotische factor
14Het vermogen van organismen om schommelingen in een abiotische factor te kunnen verdragen
21Als een organisme zelf zijn organische stoffen kan maken
22Waslaagje aan de buitenkant van een blad
23Totale gewicht aan organische stoffen in een organisme