1 H                                          
      2 O  R  G  A  N  E  L  L  E  N                     3 P  
       L                           4 F  O  S  S  I  E  L  
5 S      T                                        A  
 T   6 W  E  E  K  D  I  E  R  E  N           7 C       8 D    N  
 E      D                   9 A        Y   10 C    O    T  
 K     11 I  S  O  L  A  T  I  E      D       12 S  C  H  I  M  M  E  L
 E      E               13 I  M  A  G  O    T    L    E    N  
 L      R   14 M                P        E    O    I      
15 H  E  T  E  R  O  T  R  O  O  F      T            R    N      
 U      N    S                A   16 P 17 A  T  H  O  G  E  E  N  
 I          S                T      U      F    N      
 D   18 P 19 A  L  E  O  N  T  O  L  O  G  I  E    T      Y       20 C  
 I      L    N                E   21 P  O  P  U  L 22 A  T  I  E  
 G      L                          T        R      L  
23 E  N  D  O  S  Y  M  B  I  O  S  E  T  H  E  O  R  I  E    C      W  
 N      P                          O        H      A  
      24 A  S  Y  M  M  E  T  R  I 25 S  C  H    O     26 V  A  R  E  N  S
       T                  P        F        E      D  
       R             27 S  O  O  R  T       28 C  L  A 29 D  E    
    30 L  I  N  N  A  E  U  S      N                  R   31 G  
  32 H    S                  Z       33 P  L  A  S  M  I  D  E  
   Y   34 C  O  N  J  U  G  A  T  I  E                  F    N  
   F    H                  N       35 S  K  E  L  E  T    U  
36 G  E  W  E  R  V  E  L  D  E  N                          S  

Horizontaal

2celkern, vacuole en mitochondrium zijn voorbeelden van ........................
4Bewijs voor de evolutie
6Een mossel behoort tot de ........................
11Soortvorming kan ontstaan door ......................
12Dit rijk is heterotroof en de cellen hebben celwanden
13naam voor een volwassen insect
15Een organisme dat andere organisme nodig heeft voor zijn voedsel is ...................
16ziekteveroorzakend
18De wetenschap die zich bezighoudt met het verzamelen en bestuderen van fossielen
21Groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die samen een voortplantingsgemeenschap vormen
23Vrijlevende bacterien zouden als organellen in andere cellen zijn gaan leven
24Eencellige dieren zijn ...............................
26Afdeling in het plantenrijk
27Individuen die in staat zijn onderling voort te planten en daarbij vruchtbare nakomelingen voort te brengen
28een groep soorten bestaande uit een voorouder en alle nakomelingen daarvan
30Hij voerde de binaire naamgeving in
33kringvormig chromosoom bij een bacterie
34de overdracht van DNA van de ene cel op een andere cel, en één van de vormen van genetische uitwisseling
35Ontbreekt bij wormen en eencelligen
36Afdeling waar de mens toe behoort

Verticaal

1Een zeeanemoon behoort tot de ..........................
3Dit rijk heeft celwanden en ook chloroplasten
5Een zee-egel behoort tot de ................................
7een ondoorlaatbaar, beschermend kapsel om een endospore
8de levende natuur wordt ingedeeld in drie .............. : bacterie, archaea en eukaryoten
9Aanpassing
10Bladgroen
14In deze afdeling hebben de planten sporen in sporendoosjes
17Een organisme dat organische stoffen kan maken uit alleen anorganische stoffen is ......................
19bij .................... soortvorming ontstaan dochtersoorten uit een vooroudersoort, als er een duidelijk aanwijsbare ruimtelijke scheiding is tussen de dochterpopulaties en de oudersoort die wordt veroorzaakt door geologische verschijnselen of migratie. Door die scheiding kunnen de dochterpopulaties zich op den duur ontwikkelen tot aparte soorten.
20Ontbreekt bij cellen van het dierenrijk
22Een domein van prokaryotische organismen, die meestal onder extreme omstandigheden leven
25Hebben een skelet van naalden tussen de cellen
29Genetic ..... zijn de veranderingen in de allelenfrequenties binnen een bepaalde populatie tengevolge van toevalsfluctuaties
31Geslacht
32Schimmeldraad