1 L                                      
2 P  I  O  N  I  E  R  S  E  C  O  S  Y  S  T  E  E  M              
           V                                      
  3 P  I  N  C  E  T  S  N  A  V  E  L         4 C              
           N                     5 P  O  P  U  L  A  T  I  E
  6 F  O  T  O  S  Y  N  T  H  E  S  E          N              
           G                 7 E  C  O  S  Y  T  E  E  M    
           E                        U              
    8 C  L  I  M  A  X  E  C  O  S  Y  S  T  E  E  M              
           E                       9 E  C  O  L  O  G  I  E
      10 S  T  E  L  T  L  O  P  E  R  S        N              
           N                 11 B  I  O  T  O  O 12 P        
13 E   14 B      S                              R        
 V    I      C   15 R                          O        
 E    O     16 H  O  E  F  G  A  N  G  E  R  S          D        
17 N  E  T      A    D                       18 H  U  M  U  S  
 W    I      P    U                 19 P   20 K    C        
 I    S       21 S  C  H  I  M  M  E  L 22 S    L    L    E        
 C    C          E              C    A    E    N        
 H   23 H  A  A  K  S  N  A  V  E  L      H    T    I    T        
 T    E          T         24 P  L  A  N  T  E  N            
      25 S  U  C  C  E  S  S  I  E      K    E    E            
               N              E                    
                             L                    
                26 B  I  O  M  A  S  S  A                  

Horizontaal

2Ecosysteem met slechts weinig verschillende soorten planten
3Zangvogels die vooral insecten eten hebben een
5Groep individuen van een soort in een bepaald gebied
6Proces dat plaats vindt in producenten
7Bepaald gebied waarbinnen de biotische en abiotische factoren een eenheid vormen
8Eindstadium van successie
9In de ............ bestuderen we alle relaties tussen organismen en hun milieu
10Deze vogels zoeken hun voedsel in ondiep water of in de modder
11Alle abiotische factoren in een gebied samen
16Topgangers worden ook wel .......... genoemd
17Een voedselweb noemt met ook wel een voedsel...
18Laag van de bodem die vele voedingsstoffen bevat
21Bacterien en ................ zijn reducenten
23Vogels die een grotere prooi vangen hebben een scherpe
24........... zijn producenten
25De opeenvolging van planten en dierensoorten in een ecosysteem
26Totale gewicht van alle energierijke stoffen in een organisme

Verticaal

1Alle populaties binnen een bepaald gebied bij elkaar
4Eten organische stoffen
12Staat aan het begin van een voedselketen
13Biologisch ................. is de toestand waarin de grootte van een populatie in een ecosysteem schommelt om een bepaalde waarde
14Invloeden uit de levende natuur noemen we .......... factoren
15Bacterien en schimmels
19Landplanten in een vochtig milieu hebben grote, ....... bladeren
20Landplanten in een droog milieu hebben .............., dikke bladeren
22Een voedselketen bestaat uit