1 B  L  A 2 D  G  R  O  E  N  K  O  R  R  E  L 3 S                
       I                       4 C  E  L  K  E  R  N    
5 V  A  R  E  N                      H                
       R     6 B  E  D  E  K  T  Z  A  D  I  G  E  N          
7 A  L  G  E  N                      M                
       N     8 M                  M                
        9 S  P  O  R  E  N  P  L  A  N  T  E  N              
             S                  L                
  10 R             11 N  A  A  K  T  Z  A  D  I  G  E  N        
12 G  I  S  T     13 Z                  R                
   J     14 P  L  A  N  T  E  N          A                
   K          A           15 P  A  D  D  E  S  T 16 O  E  L  E  N
17 C  E  L  W  A  N  D                  E        R        
   N         18 P  E  N  I  C  I  L  L  I  N  E      D        
             L                     19 W  I  E  R  E  N  
  20 V       21 B  A  C  T  E  R  I  E       22 Y      N        
   R          N               23 B  L  O  E  M  E  N      
   U          T             24 K      G      N        
25 S  C  H  I  M  M  E  L            A      H              
   H          N              A      U              
   T                       26 S  P  O  R  E  N          
27 D  E  L  I  N  G                      T              
   N                                            

Horizontaal

1 Geven groene kleur aan blad
4 Bacterien hebben geen.........?
5 Voorbeeld van een sporenplant
6 Planten die zaden in vruchten hebben
7 Afdeling binnen de planten
9 Mossen en varens behoren tot de........................
11 Bedektzadigen en .................................. noemen we zaadplanten
12 Voorbeeld van een eencellige schimmel
14 In dit rijk hebben de cellen een celkern, celwand en bladgroenkorrels
15 Voortplantingsorgaan bij een schimmel
17 Dierlijke cellen hebben geen ........................
18 Voorbeeld van medicijn die uit schimmels wordt gemaakt
19 Ander woord voor algen
21 Deze heeft geen celkern en bladgroenkorrels, wel een celwand
23 Ontbreekt bij sporenplanten
25 Een paddestoel is een ....................
26 Voortplanting bij varens en mossen gebeurt door...........
27 Bacterien vermenigvuldigen zich door................

Verticaal

2 In dit rijk hebben de cellen geen celwand
3 Lange dunne draden van een schimmel
8 Voorbeeld van een sporenplant
10 Alle organismen kunnen we indelen in 4 .....................
13 Afdeling in het plantenrijk
16 Organismen in groepen verdelen
20 Bij bedektzadigen zitten de zaden in .....................
22 Dit melkproduct wordt gemaakt met behulp van bacterien
24 Frans product wat gemaakt wordt met behulp van schimmel