1 W                         2 R                  
3 K  O  O  L  S  T  O  F  D  I  O  X  I  D  E                  
   R                          S                  
   T   4 W  O  R  T  E  L  S  T  E  L  S  E  L                
   E    A                      R             5 Z    
   L    T                      V              U    
       E   6 S  A  M  E  N  G  E  S  T  E  L  D          U    
       R                      V              R    
                      7 F  O  T  O  S  Y  N  T  H  E  S  E  
          8 B                  E              T    
           I   9 H  U  I  D  M  O  N  D  J  E  S   10 K  N  O  O  P
           J                  S              F    
    11 S     12 W  O  R  T  E  L  H  A  R  E  N                
     T      O                  L                  
     E      R                   13 B  L  A  D  E  R  E  N  
    14 V  A  A  T  B  U  N  D  E  L        L                
     I      E             15 P   16 J  A  A  R  R  I  N 17 G    
     G   18 B  L  A  D  S  K  E  L  E  T    D           19 L  I  D
     H      S              N      M     20 N      U    
     E                    W      O      E      C    
     I           21 B  L  A  D  O  K  S  E  L    R      O    
     D                    R      S      V      S    
        22 T  R  A  N  S  P  O  R  T       23 S  T  E  N  G  E  L  
                         E            N          
                24 O  K  S  E  L  K  N  O  P              

Horizontaal

3 Gebruikt een plant voor fotosynthese
4 Alle wortels van een plant samen
6 Als een bladschijf bestaat uit meerdere blaadjes is deze .......................
7 Proces in bladgroenkorrels
9 Openingen in bladeren
10 Plaats waar stengel en bladsteel samen komen
12 Nemen in de wortel het water op
13 Van witlof eet je de .........................
14 Hierin vindt transport plaats in een stengel
16 Al het hout dat in 1 jaar is gevormd in een houten stam
18 Blijft over als uit het blad de bladmoes weg is
19 Deel van een stengel tussen 2 knopen
21 Hoek tussen de bladsteel en stengel
22 Functie van de stengel
23 Van een asperge eet je de ......................
24 Hieruit kan volgend jaar een nieuwe zijtak groeien

Verticaal

1 Van een radijsje eet je de .......................
2 Functie van de wortel
4 Geeft stevigheid aan kruidachtige planten
5 Gas dat wordt gevormd bij fotosynthese
8 Krans van even lange dikke wortels
11 Functie van o.a de stengel, wortel en het bladskelet
13 Deel van het blad waar fotosynthese plaats vindt
15 Lange dikke hoofdwortel
17 Voedingsstof die wordt gemaakt door een plant
20 Zo noemen we de vaatbundels in bladeren