1 P     2 O  M  G 3 E  R 4 I  C  H  T    
                       I            T    N       5 I  
                       K            H    Z        M  
6 I  N  P  R  E  N  T  I  N  G    O         7 M  O  T  I  V  A  T  I  E
 M                      R            L    C        T  
 P             8 C        D            O    H        A  
9 O  V  E  R  S  P  R  O  N  G  G  E  D  R  A  G    G    T        T  
 N              N                    I            I  
 E         10 G  E  D  R  A  G  S  S  Y  S  T  E  E  M          E  
 E              I                                  
 R     11 S  L  E  U  T  E  L  P  R  I  K  K  E  L                
 G              I                                  
 E              O                                  
 D   12 S  U  P  R  A  N  O  R  M  A  L  E                      
 R              E               13 P                  
 A           14 T  R  I  A  L  A  N  D  E  R  R  O  R            
 G     15 D        I                O                  
       R        N     16 R       17 E  T  H  O  G  R  A  M      
    18 G  E  D  R  A  G  S  K  E  T  E  N    O                  
       S              S          C     19 P            
       S              P       20 S  O  C  I  A  A  L        
21 G  E  W  E  N  N  I  N  G    O          L      V            
       R              N           22 B  A  L  T  S        
       E              S                O            
23 S  I  G  N  A  A  L                        V            

Horizontaal

2 Conflictgedrag waarbij de agressie wordt gericht op iets anders dan de soortgenoot noemen we ........................ gedrag
6 Iets dat geleerd wordt in een bepaalde korte gevoelige periode
7 Bereidheid tot het verrichten van een bepaald gedrag
9 Voorbeeld van conflictgedrag
10 Groep van samenhangende gedragshandelingen
11 Prikkel die doorslaggevende rol speelt bij veroorzaken van bepaald gedrag
12 Een ........................... prikkel is een prikkel die effectiever is dan de normale sleutelprikkel
14 Proefondervindelijk leren
17 Objectieve beschrijving van de verschillende typen handelingen van een diersoort
18 Opeenvolging van handelingen waarbij het effect van de ene handeling leidt tot een volgende handeling
20 ........................ gedrag is gedrag van soortgenoten t.o.v. elkaar
21 Een bepaalde reactie op een prikkel wordt afgeleerd bij herhaling van die prikkel
22 Gedrag dat aan de paring vooraf gaat en dat de bereidheid tot paring vergroot
23 Handeling bij sociaal gedrag die als prikkel werkt voor de volgende handeling van een soortgenoot

Verticaal

1 Rangorde bij kippen
3 Gedragsleer
4 Leerproces dat vooral bij mensen en apen voorkomt
5 Nabootsing
6 Gedrag om indruk mee te maken
8 Een bepaald gedrag wordt geleerd door beloning of straf
13 Lijst van achtereenvolgens waargenomen handelingen van een dier
15 Vorm van conditionering
16 Reactie
19 De hond van deze meneer is een voorbeeld van klassiek condiotioneren