1 M  A  A  G                   2 G   3 V               4 V  
 E         5 I  N  C  U  B  A  T  I  E  T  I  J  D       6 H  L  A  
 S                          H    R                C  
7 T  R  A  N  S  P  L  A  N  T  A  T  I  E    U                C  
 C                          U    S         8 F      I  
 E                          G     9 H  I  S  T  A  M  I  N  E
 L     10 S  L  I  J  M  V  L  I  E  Z  E  N            G        
 L                          N           11 K  O  O  R  T  S
 E             12 P  L  A  S  M  A  C  E  L  L  E  N    C        
 N                          E              Y        
        13 B  E  E  N  M  E 14 R  G   15 L  Y  M  F  O  C  Y  T  E  N    
                     E      L              O        
    16 C  Y  T  O  T  O  X  I  S  C  H  E       17 V      S        
                     U      N       18 A  L  L  E  R  G  I  E
                     S              C              
    19 A  N  T  I  S  T  O  F  F  E  N          C       20 H      
  21 P                  A       22 A  N  T  I  G  E  N  E  N    
  23 A  N 24 T  I  B  I  O  T  I  C  A            N        M      
   S    H              T   25 H  U  M  O  R  A  L  E    O      
   S    Y   26 H          O              T        L      
  27 I  M  M  U  U  N     28 T  R  A  N  S  F  U  S  I  E      Y      
   E    U    I                        E        S      
   V    S    D                                E      
   E                                              

Horizontaal

1 In dit orgaan vindt chemische afweer plaats in ons lichaam
5 Tijd tussen de besmetting en de eerste ziekteverschijnselen
6 Dit systeem van membraaneiwitten speelt een belangrijke rol bij transplantaties
7 Wanneer een weefsel of orgaan wordt overgedragen op een ander organisme
9 Stof die vrijkomt bij allergie en o.a. ontstekingsreacties veroorzaakt
10 De luchtwegen zijn bekleed met .................... die een deel van de mechanische afweer vormen
11 Reactie van je lichaam op een infectie
12 Deze cellen maken antistoffen
13 De B in B-lymfocyten staat voor......
15 Witte bloedcellen die zorgen voor specifieke afweerreacties
16 ......................... T-cellen vernietigen geinfecteerde lichaamscellen.
18 Overgevoeligheid voor een of meerdere stoffen
19 Eiwitten die gevormd worden bij de specifieke afweer
22 Lichaamsvreemde eiwitten op een celmembraan
23 Stof geproduceerd door schimmels en werkzaam tegen bacterien
25 Het deel van de afweer wat werkzaam is in de lichaamsvochten is de .............. afweer
27 Wanneer je geheugencellen hebt gevormd ben je ...............
28 Donatie van bloed van de ene naar de andere persoon

Verticaal

1 Deze cellen geven histamine af bij een allergie
2 Cellen die er voor zorgen dat je bij de eerstvolgende infectie de antigene meteen herkent
3 Een ziekteverwekker
4 Gebruik je bij kunstmatige actieve immunisatie
8 insluiting en vertering van ziekteverwekkers door fagocyten
14 Eiwit dat op de rode bloedcellen ligt en o.a. bij zwangerschappen problemen kan opleveren
17 Hierbij wordt een verzwakte of dode ziekteverwekker ingespoten
20 rode bloedcellen gaan ten gronde bij een verkeerde bloedtransfusie, waarbij hemoglobine vrijkomt in het bloedplasma
21 Het inspuiten van antistoffen is ................ immunisatie
24 De T in T-lymfocyten wijst op dit orgaan.
26 Orgaan dat belangrijke rol speelt bij onze mechanische afweer