1 T  R 2 I  L  H  A  A  R  E  P  I  T  H  E  E  L                  
     N                                            
  3 S  T  E  M  B  A  N  D  E  N                            
     E                                 4 B          
  5 U  R  I  N  E  L  E  I  D  E  R  S           6 V  L  I  E  Z  E  N
     P                                  O          
    7 L  O  N  G  B  L  A  A  S  J  E  S       8 K   9 E  R  V      
     E                              R    D          
  10 H  U  I  G       11 N             12 A  M  A  N  D  E  L  E  N  
     R     13 B  I  L  I  R  U  B  I  N  E      A    R          
  14 G  A  L          E                  K   15 U  R  E  U  M  
     L            R                  B    K          
  16 H  E  M  O  G  L  O  B  I  N  E            E              
17 V                E             18 A    E              
19 O  P 20 P  E  R 21 V  L  A  K   22 V   23 M  I  D  D  E  N  R  I  F        
 O    O      C      K    I          E                  
 R    2         24 R  E  S  T  V  O  L  U  M  E     25 G          
 U                N    A          V        L          
 R                    L     26 G  L  O  M  E  R  U  L  U  S    
 I       27 V   28 H  E  N  L  E          L        C          
29 N  E  F  R  O  N                    U        O          
 E        C   30 H  E  R  S  E  N  S  T  A  M     31 A  S  T  M  A    
         H                      E        E          
         T                                        

Horizontaal

1 De buitenste laag cellen van het neusslijmvlies bestaat uit ............
3 Deze liggen in het strottenhoofd
5 Via de ...................... wordt de urine afgevoerd naar de blaas
6 Tussen de longen en de borstkas zitten twee.........
7 In dit onderdeel van de longen vindt de gaswisseling plaats
9 Expiratoir reservevolume
10 Voorkomt dat voedsel van de keelholte in de neus komt
12 In de neus,- en keelholte liggen ........... die stoffen produceren die ziekteverwekkers doden
13 Afrbraakproduct van rode bloedcellen
14 Stof die door de lever gemaakt wordt en de vertering van vetten bevordert
15 Afbraakproduct van aminozuren in de lever
16 Hieraan bindt zuurstof in de rode bloedcellen
19 Alle longblaasjes bij elkaar hebben een heel groot ...............
23 Spier tussen borst,- en buikholte
24 Blijft achter in longen na een maximale uitademing
26 Haarvatenkluwen in een niereenheid
28 De lis van ......
29 Een niereenheid
30 De ademhaling wordt geregeld vanuit het ademcentrum in de ..................
31 Ziekte aan het ademhalingsstelsel

Verticaal

2 De ruimte tussen het longvlies en borstvlies is de ................. ruimte
4 Door een hoge ................. worden water met opgeloste stoffen door de nierkapsels geperst
8 De luchtpijp is omgeven door ringen van .........
11 Plaats in de nier waar de urine wordt verzameld
17 Vocht dat in het nierkapseltje terecht is gekomen na ultrafiltratie
18 Hoeveelheid lucht die bij een rustige ademhaling wordt in,- en uitgeademd.
20 Afkorting voor zuurstofspanning
21 Vitale capacateit
22 De ............. capaciteit is de hoeveelheid lucht die maximaal per ademhaling kan worden ververst
25 Stof die sterk wordt geresorbeerd uit de voorurine
27 De interpleurale ruimte is gevuld met .......