1 S            
  2 P  R  I  K  K  E  L  D  R  E  M  P  E  L        Y            
   A                           3 A  X  O  N            
  4 R  E  C  E  P  T  O  R  E  N                A            
   A                                  P            
  5 S  C  H  A  K  E  L  C  E  L  L  E  N   6 M  Y  O  S  I  N  E      
   Y                            Y                  
7 I  M  P  U  L  S  F  R  E  Q  U  E  N  T  I  E         8 R        
   P                            L   9 I  M  P  U  L  S    
   A                            I          G        
   T         10 G  E  V  O  E  L  S  Z  E  N  U  W      G        
   I     11 H                      E       12 P  E  Z  E  N  
   S      E     13 A  N  T  A  G  O  N  I  S  T  E  N    N       14 D
15 S  C  H  O  R  S                    C          M        E
   H      S                      H          E   16 G    N
  17 E  F  F  E  C  T  O  R  E  N   18 S  P  I  E  R  F  I  B  R  I  L    D
         N                      D          G    Y    R
         S   19 C  O  N  D  U  C  T  O  R  E  N            C    I
         T                         20 A  U  T  O  N  O  M  E
        21 A  D 22 R  E  N  A  L  I  N  E                  G    T
         M    E               23 T  H  Y  R  O  X  I  N  E    
             F       24 M                        E    
          25 K  L  E  I  N  E         26 G  L  U  C  A  G  O  N    
             E        R                            
             X        G                            

Horizontaal

2 De kleinste prikkeldrempel die een impuls veroorzaakt
3 Uitloper die impulsen van het cellichaam af geleidt
4 Zintuigcellen
5 Geleiden impulsen voort binnen het centrale zenuwstelsel
6 Bestandsdeel van een spierfibril
7 Het aantal impulsen dat per tijdseenheid door een zenuwcel wordt voortgeleid
9 Een elektrisch signaaltje
10 Bevat alleen uitlopers van sensorische zenuwcellen
12 Hechten spieren vast aan botten
13 Spieren met een tegenovergestelde werking
15 In de grote hersenen liggen hierin de cellichamen van schakelcellen
17 Spieren of klieren
18 Een bundel filamenten
19 Zenuwcellen
20 Het ........................ zenuwstelsel regelt vooral de werking van inwendige organen
21 Hormoon door bijniermerg gemaakt
23 Hormoon door schildklier gemaakt
25 De ......... hersenen coordineren bewegingen
26 Zorgt voor omzetting van glycogeen in glucose

Verticaal

1 Plaats waar impulsen worden doorgegeven van de ene naar de andere cel
2 Het ............................ deel van het zenuwstelsel bevordert de assimilatie in je lichaam
6 Isoleert elke uitloper van een zenuwcel
8 Deel van het centrale zenuwstelsel
11 Deel van het centrale zenuwstelsel
14 Uitlopers die impulsen naar het cellichaam toe geleiden
16 Dierlijk zetmeel
22 Een vaste, snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel
24 In dit gedeelte van het ruggenmerg ligt de grijze stof