1 V                     2 W   3 R              
4 I  N  T  E  R  C  E  L  L  U  L  A  I  R  E    E       5 S      
       R                      E    V        T      
       T                      F   6 O  C  U  L  A  I  R  
7 B  L  O  E  D  V  A  T  E  N  S  T  E  L  S  E  L        T      
       R                      E    V        I      
    8 D  I  A  F  R  A  G  M  A   9 C  E  L  K  E  R  N    E      
       N                          R        F      
  10 O  R  G  A  N  E  N  S  T  E  L  S  E  L                  
       S                                     11 V  
12 B  O  R  S  T  H  O  L  T  E                 13 O 14 R  G  A  A  N
       T                                O      C  
  15 B  E  E  N  D  E  R  S  T  E  L  S  E  L          K      U  
       L                                K      O  
       S         16 O             17 D        E      L  
    18 C  E  L  M  E  M  B  R  A  A  N   19 C  E  L  W  A  N  D    E  
       L          J              K                
        20 R  U  G  G  E  N  M  E  R  G    G                
                 C              L                
            21 C  Y  T  O  P  L  A  S  M  A                
                 I              S                
            22 P  R  E  P  A  R  A  A  T                  
                 V                              
        23 M  I  D  D  E  N  R  I  F                      
                 N                              

Horizontaal

4 De holte tussen de celwanden is de ...................... ruimte
6 Bovenste lens waardoor je kijkt in de microscoop
7 Her hart, de aorta en holle adr behoren tot het ..................
8 Regelt de hoeveelheid licht van de microscoop
9 Hierin zit het DNA van de cel
10 Een groep organen die samen een bepaalde functie hebben
12 De longen, het hart en de luchtpijp liggen in de ..............
13 Deel van een organisme met een of meerdere functies
15 Ander naam voor het skelet
18 Dun vliesje dat om het cytoplasma ligt
19 Stevig laagje om de cel
20 Onderdeel van het zenuwstelsel
21 Ander woord voor celplasma
22 Voorwerp dat je bekijkt onder de microscoop
23 Scheiding tussen borstholte en buikholte

Verticaal

1 Tot dit organenstelsel behoren de lever, maag en darmen
2 Groep cellen met dezelfde bouw en functie
3 Draaibare schijf waaraan de objectieven zitten
5 Hiermee pak je de microscoop vast
11 Blaasje met vocht in de cel
14 Een ui is opgebouwd uit ..........
16 Deze heb je in verschillende vergrotingen, zoals 4x, 10x en 40x
17 Het kleine glaasje van een preperaat