1 S  C  H 2 A  K  E  L  S      
3 S  T  E  L  T  L  O 4 P  E  R  S              M              
               I             5 B  I  O  M  A  S  S  A      
      6 L   7 W    N                    O              
       E    O   8 C  O  N  S  U  M  E  N  T    M              
  9 C    V    R    E                 10 B  I  O  T  O  O  P    
   L    E    T    T                    U              
11 P  I  O  N  I  E  R  S  E  C  O  S  Y  S  T  E  E  M              
   M    S    L    N                     12 E  I  W  I  T    
   A    G    K   13 A  U  T  O  T  R  O  O  F      C            
   X    E    N    V                 14 B  I  O  T  I  S  C  H  E
   E    M    O   15 E  C  O  S  Y  T  E  E  M      L            
   C    E    L    L                      O            
   O    E    L                          G            
   S    N    E           16 H              I            
   Y    S    T     17 H   18 R  E  D  U  C  E  N  T  E  N          
   S    C    J      A      T                          
   T   19 H  O  E  F  G  A  N  G  E  R  S                      
   E    A    S      K      R                          
   E    P     20 H    S   21 P  O  P  U  L  A  T  I  E            
   M          U    N      T                          
             M    A   22 P  R  O  D  U  C  E  N  T            
             U    V      O                          
23 S  U  C  C  E  S  S  I  E      O                          
                 L      F                          

Horizontaal

1 Een voedselketen bestaat uit
3 Deze vogels zoeken hun voedsel in ondiep water of in de modder
5 Totale gewicht van alle energierijke stoffen in een organisme
8 Eten organische stoffen
10 Alle abiotische factoren in een gebied samen
11 Ecosysteem met slechts weinig verschillende soorten planten
12 Deze organische stof maakt deel uit van de stikstofkringloop
13 Organismen die zelf hun voedsel maken
14 Invloeden uit de levende natuur noemen we .......... factoren
15 Bepaald gebied waarbinnen de biotische en abiotische factoren een eenheid vormen
18 Bacterien en schimmels
19 Topgangers worden ook wel .......... genoemd
21 Groep individuen van een soort in een bepaald gebied
22 Staat aan het begin van een voedselketen
23 De opeenvolging van planten en dierensoorten in een ecosysteem

Verticaal

2 Voedingszout waar stikstof in zit
4 Zangvogels die vooral insecten eten hebben een
6 Alle populaties binnen een bepaald gebied bij elkaar
7 Stikstofbindende bacterien komen voor in ....................... van vlinderbloemige planten
9 Eindstadium van successie
12 In de ............ bestuderen we alle relaties tussen organismen en hun milieu
16 Hebben andere organismen nodig voor hun voedsel
17 Vogels die een grotere prooi vangen hebben een scherpe
20 Laag van de bodem die vele voedingsstoffen bevat