1 S  C 2 H  A  K  E  L  C  E  L  L  E  N         3 I              
     Y                              N     4 S   5 R    
6 I  M  P  U  L  S  F  R  E  Q  U  E  N  T  I  E    H      C    U    
     E                              I      H    G    
7 P  A  R  A  S  Y  M  P 8 A  T  I  S  C  H  E      B      O    G    
     P            X               9 D  E  N  D  R  I  E  T  
  10 C  O  N  D  U  C  T  O  R  E  N     11 R      R      S    N    
     L            N       12 K  L  E  I  N  E          M    
     A                        F      N          E   13 G
  14 P  R  I  K  K  E  L  D  R  E  M  P  E  L      D          R    L
     I                        E                G    U
15 C  Z  S         16 I 17 M  P  U  L  S    X                    C
     A            Y                                A
     T   18 G  E  V  O  E  L  S  Z  E  N  U  W                  G
     I            L                                O
  19 D  E  P  O  L  A  R  I  S  A  T  I  E   20 R 21 E  C  E  P  T  O  R  E  N
22 A                N                X                
 U         23 A  D  R  E  N  A  L  I  N  E    O                
 T                S                C                
 O                C             24 S  Y  N  A  P  S        
 N     25 H  Y  P  O  T  H  A  L  A 26 M  U  S    T                
 O                E        E        O                
 M                D   27 H  E  R  S  E  N  S  T  A  M          
28 E  F  F  E  C  T  O  R  E  N      G        E                

Horizontaal

1 Geleiden impulsen voort binnen het centrale zenuwstelsel
6 Het aantal impulsen dat per tijdseenheid door een zenuwcel wordt voortgeleid
7 Het ............................ deel van het zenuwstelsel bevordert de assimilatie in je lichaam
9 Uitlopers die impulsen naar het cellichaam toe geleiden
10 Zenuwcellen
12 De ......... hersenen coordineren bewegingen
14 De kleinste prikkeldrempel die een impuls veroorzaakt
15 Centraal zenuwstelsel
16 Een elektrisch signaaltje
18 Bevat alleen uitlopers van sensorische zenuwcellen
19 Als een stukje van de binnenzijde van het membraan positief geladen is t.o.v. de buitenzijde
20 Zintuigcellen
23 Hormoon door bijniermerg gemaakt
24 Plaats waar impulsen worden doorgegeven van de ene naar de andere cel
25 Deel van de hersenen dat invloed heeft op de hormoonafgifte
27 Deel van het centrale zenuwstelsel
28 Spieren of klieren

Verticaal

2 Doordat de repolarisatie door de Kalium-stroom iets te lang aanhoudt, treedt er heel even een .................. op
3 Als een neurotransmitter hyperpolarisatie van het postsynaptische membraan veroorzaakt is het ..................
4 In de grote hersenen liggen hierin de cellichamen van schakelcellen
5 Deel van het centrale zenuwstelsel
8 Uitloper die impulsen van het cellichaam af geleidt
11 Een vaste, snelle, onbewuste reactie op een bepaalde prikkel
13 Zorgt voor omzetting van glycogeen in glucose
17 Isoleert elke uitloper van een zenuwcel
21 Neurotransmitters worden door het presynaptische membraan afgegeven door ............
22 Het ........................ zenuwstelsel regelt vooral de werking van inwendige organen
26 In dit gedeelte van het ruggenmerg ligt de grijze stof