Puzzel "Mens en Milieu"
                1      2       
           3                
                         
 4                   5         
                         
6      7                       
                8           
    9                       
                         
   10                        
                         
                         
   11                        
              12             
                         
   13                        
                         
   14         15                 
                         
       16