biologiepagina voor het oefenen van biologie

video biologie

 
contact met biologiepagina.nl

Video Planten

Ontwikkeling en groei van mais

 

Een maiskolf bestaat uit allemaal maiskorrels, die korrels zijn de zaden van de maisplant. Als je zo een rijpe maiskolf niet oogst, valt de kolf op de grond en dus ook het zaadje. Onder de grond kan de korrel, het zaadje dus gaan groeien. Er komt eerst een kiemplantje dat omhoog groeit. Uit dat kiemplantjes ontstaan smalle blaadjes die boven de grond komen. Er komen steeds meer smalle blaadjes en de plant wordt groter en steviger. Een maisplant kan wel twee meter hoog worden en de bladeren worden steeds groter en breder. Op een geven moment komen er ook bloemen aan de maisplant. Dit zijn de mannelijke bloemen, die zitten boven aan de maisplant. De mannelijke bloemen hebben meeldraden. Een maisplant is tweeslachtig en heeft dus ook vrouwelijke bloemen. Die zitten een stuk lager aan de zelfde stengel. Dat zijn deze bloemen, dicht tegen de plant, met een stamper en lange kleverige draden. De meeldraden hangen juist losjes ver buiten de mannelijke bloem. Dat is nodig want zo kan het stuifmeel er gemakkelijk uit vallen en door de wind worden weg geblazen. Zo komen er ook stuifmeelkorrels op de stampers van de vrouwelijjke maisbloem terecht. De maisbloemen worden dus door de wind bestoven en niet door insecten. Als de vrouwelijke bloem bestoven is groeit de meelkorrel op de stamper langzaam uit tot een buisje. Dit is de stuifmeelbuis. Dat buisje groeit naar een eicel toe die diep in de stamper zit. Als de stuifmeelbuis de eicel bereikt, wordt hij bevrucht. Elke iecel die becrucht is groeit daarna uit tot een zaadje, een nieuwe maiskorrel. Omdat er een heleboel eicellen in de stamper zitten ontstaat er een maiskolf vol maiskorrels. Maiskolf kan nu rijpen. De korrels worden steeds dikker en de kleur wordt steeds geler en geler. Dit is een rijpe ma´skolf, helemaal vol maiskorrels. De draden van de stampers waren niet meer nodig om stuifmeel op te vangen en zijn daarom helemaal gedroogd. Als de kolf helemaal rijp is en hij niet geoogst wordt, valt de kolf op de grond. De korrels, de zaadjes dus kunnen dan weer uit groeien tot niuwe ma´splanten (Bron: schooltv)