biologiepagina voor het oefenen van biologie

video biologie

 
contact met biologiepagina.nl

Video BioBits VMBO Nederlandse natuur

19. Natuurparken

 

De mens heeft in Nederland een grote invloed op de inrichting van de natuur. Er zijn zo'n 20 officiële nationale parken en nog veel meer natuurgebieden.

Met ondergrondse buizen, paddentrekpaden en ecoducten wordt geprobeerd de versnippering van groen zoveel mogelijk tegen te gaan. Op deze manier worden de leefgebieden van reptielen, kleine zoogdieren, herten en vlinders vergroot. Zo worden kwetsbare planten- en dierensoorten tegen uitsterven beschermd.

Dieren die in Nederland niet meer voorkwamen, zoals de otter, worden opnieuw uitgezet. Voor de natuurlijke begrazing worden onder andere Schotse hooglanders, wisenten en Konik paarden ingezet. Omdat er weinig toppredicatoren voorkomen in Nederland grijpt de mens in. Hoe ver moet de mens gaan in beschermen van plant- en diersoorten? (Bron: schooltv)

 

Andere afleveringen van deze serie "Nederlandse natuur"::