biologiepagina voor het oefenen van biologie

video biologie

 
contact met biologiepagina.nl

Video BioBits VMBO Nederlandse natuur

18. Het platteland

 

De agrarische sector neemt in de Nederlandse natuur een belangrijke plaats in. Om mensen van voedsel te kunnen voorzien moeten er voldoende groenten en landbouwhuisdieren van goede kwaliteit geleverd worden.

Akkerbouwers krijgen bij het bestrijden van plaagdieren hulp van vogels zoals de torenvalk. Deze voedt zich niet alleen met muizen, maar ook met insecten en mollen. Steeds meer agrariërs gaan zich, naast de gewas- en veeteelt, ook bezighouden met natuurrecreatie. Voorbeelden zijn logeren bij de boer; sier-, kruiden of pluktuinen en visvijvers.

Landbouwgebieden worden vaak als natuurgebied ingericht. Zijn de akkers met gewassen onderdeel van de natuur? (Bron: schooltv)

 

Andere afleveringen van deze serie "Nederlandse natuur"::