biologiepagina voor het oefenen van biologie

video biologie

 
contact met biologiepagina.nl

Natuurlijk broeikaseffect en het versterkt broeikaseffect

 

 

1 Het natuurlijke broeikaseffect:

2 Het versterkte broeikaseffect: