Biologie examen oefenen

Video Plasmolyse

Plasmolyse

 

Plasmolyse is de benaming voor het loslaten van de celmembraan van de celwand. Dit gebeurt wanneer een cel veel water verliest door osmose of verdamping. Plasmolyse kan alleen plaatsvinden, als het cellen betreft met een celwand, zoals bij planten, schimmels en bacteriën. De cellen verliezen namelijk water als de osmotische waarde van de omgeving van de cel hoger is dan van de cel zelf. Op een gegeven moment zal de druk van de celwand (wanddruk) nul zijn (we spreken dan van grensplasmolyse). De wand kan niet verder inkrimpen. Verliest de cel nog meer water, dan zal het volume van de cel nog wel verder kunnen afnemen. Als de cel gedurende langere tijd geplasmolyseerd blijft, sterft deze.